fbpx
Annonse:
Roar GundersenArendal Høyre Leder
Roar GundersenArendal Høyre Leder

Utvidet sommer-skjenking i Arendal?

POLITIKK:

Man ønsket en tillatelse til også å kunne servere alkohol mellom kl. 0200 og 0300.

Normalt er det Formannskapet som har fått delegert ansvaret for å ta avgjørelser i slike saker, men denne gangen ønsket et flertall der en prinsipiell behandling i Bystyret. Som de fleste har fått med seg ble ikke søknaden innvilget og det serveres alkohol til kl. 0200 som vanlig i Arendal denne sommeren.

Arendal Høyre ønsker å tilrettelegge for best mulige betingelser for alt næringsliv i kommunen, også for restaurantbransjen. I forbindelse med behandlingen av søknaden ble det argumentert for at bransjen sårt trengte denne utvidelsen i en tid hvor flere bedrifter er presset. Alle Høyres representanter er bevisste på denne vanskelige situasjonen for mange av byens serveringssteder og vi vil se nærmere på hvordan vi kan imøtekomme dette.

Problemet rundt behandlingen av søknaden i juni, var først og fremst at saken ikke hadde noen alkoholpolitisk utredning. Saken hadde heller ikke noen uttalelse fra politistasjonssjefen i Arendal. Videre ble det henvist til muntlige avtaler mellom nabobyene om felles skjenketider om sommeren. Under behandlingen ble det også poengtert at Serveringsloven krever at endringer i kommunens alkoholforskrifter må ut på rettmessig høring med gitte frister. Således hadde søknaden hverken tidseller innholdsperspektivet med seg!

Men det er ikke mange måneder til restaurantene på nytt begynner å forberede en ny sommer. Vi vil derfor anbefale at bransjen allerede nå til høsten kommer med en ny søknad om utvidet skjenketid for neste sommer.

Da vil i alle fall ikke lovmessige frister og mulighetene for å endre eventuelle avtaler være noen hindring. I denne søknaden bør man trekke frem erfaringer fra denne sommeren og virkelig argumentere for den økonomiske viktigheten av dette sett opp mot ulike alkoholpolitiske spørsmål.

Ordensmessige og alkoholpolitiske spørsmål vil alltid veie tungt i dette spørsmålet. Samtidig mener mange også at en utvidelse av skjenketider kan medføre at den voksne garde oppholder seg lenger i byen og bidrar til mer ro og orden.

Jeg har forstått på flere aktører i restaurantbransjen at de var skuffet over at det ikke ble gitt noen tillatelse til utvidelse av skjenketidene denne sommeren. Dette er forstålig når vi vet hvor viktig sommeren er for den totale omsetningen. Men nå er det viktig å finne gode argumenter og gode handlinger for at en slik utvidelse eventuelt kan gjennomføres neste sommer.

Arendal Høyre ønsker å jobbe mot en situasjon hvor det er akseptabelt at restaurantbransjen kan øke sine inntekter gjennom utvidet skjenketid og hvor man opprettholder samme ro og orden i byens gater.