fbpx
skip to Main Content

Ungdommen må i arbeid

Noe av det viktigste vi gjør, er å sørge for at flest mulig unge kommer ut i arbeid og aktivitet. Uten arbeid etter endt utdanning,  vil den enkelte ha vanskelig for å  kunne skape seg en god fremtid.

Når de unge er ferdig med utdannelsen, skal de jo begynne på hele resten av livet sitt, og da må de bygge det på en god start.

I statsbudsjettet for 2017 settes det av store midler til en egen ungdomsinnsats. Dette for å få de under 30 år raskere ut i arbeid og aktivitet. Dette er et budsjett for flere jobber, bedre velferd for alle – og en trygg hverdag for den enkelte.

Under de rødgrønne opplevde altfor mange at de etter endt skolegang ble stående utenfor arbeidslivet, de slapp rett og slett ikke inn. Mange av dem står fortsatt utenfor. Vi husker at de rødgrønne forsøkte seg med tre forskjellige såkalte garantiordninger for unge, som vel ikke virket.

Nå skal alle unge enten få et arbeidsrettet tilbud, hvis de etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Dette er et viktig tiltak, som skal sikre at unge som vil jobbe å gjøre noe, ikke skal gå arbeidsledige.

Vi i Fremskrittspartiet aksepterer ikke at unge blir gående passive. Vi vil motivere til jobbsøking og få unge ut i arbeid eller utdanning. Dette gjør vi ved at NAV får en tydelig frist til å følge opp alle under 30 år som står uten arbeid.

Opplegget for de unge vil først starte opp i de områder av landet der ledigheten er størst. Så vil det gjelde hele landet. På den måten sørger vi for at unge slipper å begynne på sitt voksne liv med lenger tid utenfor. Utenforskap skaper mer utenforskap, mens arbeid og aktivitet skaper fremtiden.

Derfor er jeg glad for dette tiltaket som kommer i budsjettet, glad på vegne av de unge og glad på vegne av Norge, som vil få de unge ut i arbeid så fort som overhodet mulig.

 

Ingebjørg Godskesen

Stortingsrepresentant Aust-Agder FrP

Back To Top