fbpx
skip to Main Content

Trygghet og verdighet for alle på Agder

Trygghet og verdighet for alle på Agder

Ikke et eneste parti på Agder eller i Norge har gått til valg på åpent å ta fra de fattige og gi til de rike. Likevel er det i den retningen det har gått, særlig de siste tiårene.

Hovedfortellingen er at Norge er et land med små forskjeller. Alle vet at dette fortelles om igjen og om igjen fordi de aller fleste nordmenn helst vil ha små forskjeller.

Realitetene er dette:

  • At mange på Sørlandet er utenfor arbeidslivet, og at dette også gjelder ungdommen vår.
  • At vi har en større andel av deltidsarbeidende kvinner enn landsgjennomsnittet.
  • At vi er den landsdelen som har den laveste andel av innvandrerbefolkningen sysselsatt.
  • At det på Agder er en større andel barn enn gjennomsnittet, som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt eller i regelrett fattigdom.
  • At Sørlandet har halvannen gang så høy andel uføre i forhold til landsgjennomsnittet og andelen unge uføre ligger to til tre ganger over snittet for flere av norske kommuner.

Forskjellene totalt øker raskere og de superrike drar i fra og tjener snart opp mot 200 ganger mer enn en gjennomsnittsnordmann. Samtidig strupes velferdsordninger for de som trenger det mest. De som trenger det minst får stadig skattelette. Dette skjer på bekostning av uføre og andre som har rett på trygghet og anstendige levekår som alle andre.

Rødt Agder er for rettferdighet, trygghet og verdighet for alle. Vi vil jobbe mot at private særinteresser får vinne fram, på bekostning av flertallet og fellesskapet. Vi vil et samfunn og et Agder som bygger på samarbeid, likeverd, demokrati og rettferdighet.

Urettferdigheter gjør at samfunnet blir et dårligere sted for oss alle. Når våre barn og unge, våre eldre, uføre og funksjonshemmede og alle våre som ikke kommer inn i arbeidslivet eller blir skjøvet ut av utdanning og arbeidsliv, så er det vår plikt og rett og reagere.

Rødt Agder vil søke å ta opp i seg det beste av det som et ekte arbeiderparti også skal være til for: Å jobbe for at alle som blir sviktet av makt og myndighet eller som ikke makter annet enn å gi opp, skal synes og støttes.

Rødt krever:
De rikeste må bidra mer til fellesskapet! Topplederlønningene i det offentlige må ikke øke! Fagbevegelsen må styrkes! Arbeidslivsmodellen med faste ansettelser, hele stillinger, sterke rettigheter for ansatte og kollektive avtaler krever nye kamper! Bemanningsbyrå og privat arbeidsformidling må bort! Arbeidsmijøloven må styrkes! En aktiv og sosial boligpolitikk må innføres!

Gratis SFO og barnehage!  Tannhelsetjenesten må inn under egenandelsordningen som andre helsetjenester! Organiserte fritids- og feriemuligheter for alle barn fra lavinntektsfamilier! Øke barnetrygden! Lengden på retten til dagpenger må økes! Grønn krisepakke mot arbeidsledighet! Sykehusene tilbake til folkevalgt og offentlig forvaltning! Styrke funksjonshemmedes organisasjoner, innvandrerorganisasjoner, uføre- og pensjonistorganisasjoner og de frivillige organisasjoner som samarbeider med stat, fylke og kommuner for likeverd og likestilling mellom alle.

Rødt Agder vil kjempe for folkestyret og mot alle krefter som vil svekke dette. Vi er imot privatisering av alle tjenester som er basis for innbyggerne i fylkene og kommunene. Vi er for samarbeid og tillit mellom mennesker og for å gi muligheter, trygghet, anstendig inntekt, bolig og verdighet til hver enkelt.  Vi vil jobbe for et Agder med små forskjeller. Bidra til at Sørlandet ikke skal være verstingen i Forskjells-Norge.

Tore Wold, Grimstad, sekretær i  Rødt Agder

Lisbeth Reed, Kristiansand,leder i Rødt Agder

Back To Top