fbpx
skip to Main Content

Tilsvar til Morten Krafts leserinnlegg i Arendals Tidende 21. mai

Først og fremst vil jeg si at jeg ikke kjenner meg igjen i dette med valgflesk. Som eneste parti ønsker vi mindre penger til alt og følgelig mindre skattepenger inn til kommunen. Politikere sløser nok med pengene våre som det er, og vi mener at et strammere budsjett er den beste måten å tvinge frem bedre prioriteringer.

Jeg er for så vidt helt enig med Morten Kraft i at folk må være kritiske til valgflesk, og jeg vil oppfordre alle til å bytte ut ordet «gratis» med skattefinansiert og tenke over om utgift A og B er noe du ville betalt av egen lomme helt frivillig. Er det ikke det, så bør heller ikke det offentlige betale for det. Dette kan være fint å påpeke til alle de som vil gi deg den ene og andre skattefinansierte «goden».

Jeg finner det derimot underholdene at en bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet, partiet som til stadighet lover gull og grønne skoger, kommer med et slikt utspill. De er mestre i valgflesk og kjører samtidig økonomien til Arendal i bunn. Det er nemlig IKKE slik at økonomien går så godt som Kraft påstår, men heller tvert i mot. Ifølge tall fra SSB og KS lå fjorårets skatteinntekter i Arendal kommune kun på 83.1% av landsgjennomsnittet, noe som betyr at vi trenger betydelige overføringer fra andre kommuner for at økonomien vår skal gå rundt. I 2018 mottok vi faktisk så mye som 156 millioner i overføringer fra andre kommuner. i 2017 skattet vi 83.5% av gjennomsnittet og fikk 144 millioner i overføringer, i 2016 var tallene 84.8% og 122 millioner, og i 2015 var de 85.5% og 102 millioner. Trenden viser altså at det går dårligere og dårligere for hvert år, så når AP påstår at økonomien går godt er de enten uvitende eller svært uredelige. Vi kan også studere tallene måned for måned og de er heller ikke bra nå i starten av 2019 hvor vi er nede på 82.3%.

Det er på tide med næringsvennlige mennesker i bystyret, som ikke setter kjepper i hjula på de næringsdrivende og dermed også lokaløkonomien og befolkningen. Vi trenger nye gründere og flere innbyggere. Det kan vi få om vi senker og på sikt fjerner eiendomsskatten og formuesskatten. Det er ingen grunn til at Arendal ikke skal være Norges nye «Skatteparadis» hvor gründere, småbarnsfamilier og individer i alle aldre og livssituasjoner skal kunne søke lykken gjennom å bygge opp det som kan bli Norges viktigste handelsby, uten å bli skattet i hjel.

Ved valget til høsten håper jeg folk vurderer fremtidsrettede og liberale løsninger, og stemmer Liberalistene. Arendal fortjener lilla.

 

(Kilde: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteinntekter/)

Back To Top