fbpx
Annonse:
545cb4b6b793c7ffea9f215c76d4af56.jpg

The secret´s in the sauce

POLITIKK:

Vi tar gjerne utfordringa fra Einar Kraft Myhren (Arendals Tidende, juli 2015). Ja, vi kjenner igjen miljøengasjementet til SV. SV og Rødt har stått hverandre nært som miljøpartier. Verken partiet Rødt som stilte til valg første gang i 2007 (?) eller forgjengerne har blitt valgt inn i Arendal eller Aust-Agder fylke, og vi har derfor, i motsetning til SV, ikke hatt mulighet til å påvirke valga og prosessen underveis. Det er viktig å være til stede når slaget står; stille kloke spørsmål, fremme forslag om mulige løsninger, og ikke minst stemme i tråd med verdigrunnlaget i programmet.

Når det gjelder hva vi eventuelt hadde kunnet gjøre for å påvirke politiske valg i perioden som har gått, så er det et spørsmål som vi bare kan svare på i ettertid og utenfra. Etterpåklokskap kler oss dårlig. Men det er spennende å tenke hva vi med flere kunne ha maktet å få til hvis vi hadde vært i posisjon til å samarbeide i forrige periode med for eksempel SV i E18-saken, der SV tverrvendte under press.

Forrige gang undertegnede stilte som førstekandidat (2000), var vår holdning, da som nå, til E 18-utbygging tydelig. (Aderposten 28/2 – 2000 «E 18. en stamvei til besvær eller økonomiens begjær?») Det umettelige behovet for breiere veier er et strukturelt problem som går på bekostning av kollektivtransport, byutvikling og miljøhensyn, og vi mener at de prioriteringer som gjøres ikke er bærekraftige. Det er viktig i dette bildet å presisere at Rødt setter trafikksikkerhet høyt. Det er i Rødt som i de fleste andre partier nødvendig å finne nye løsninger etter hvert som vi ønsker å samarbeide med andre organisasjoner og partier som for eksempel Bymarkaaksjonen, SV, MDG og andre for å tilstrebe ønska utvikling.

Rødt vil støtte opp under det miljøarbeidet som allerede gjøres i Arendal kommune. I vår fikk vi på Guldsmedengen Samvirkelag en glimrende gjennomgang av kommunens miljøprofil og miljøsatsing av miljørådgiver Ragnhild Hammer. Temaer var utbygging av sykkelnettet, miljøfyrtårnsertifisering, og ikke minst Fairtrade.

Her ser vi mange muligheter til å utvise ansvarlighet og solidaritet lokalt!

Med verdigrunnlaget, Nærhet Omsorg og Kjærlighet «NOK» stiller Rødt Arendal og Grimstad til valg i 2015. Lokallaget av Rødt har etter siste stortingsvalg fått gode tilskudd av ungdommer som er kjempeengasjert i miljøet.

Dette kommer tydelig frem i Åsbieog Bymarka-aksjonen. Vi samarbeider gjerne med MDG og andre som er opptatt av miljøet, men med all respekt for den såkalte aksetenkningen i Norsk politikk (høyre-venstre) til MDG, så er det vel ikke så mange miljøsaker den såkalt borgerlige fløyen har å smykke seg med, med tanke på hvilke miljøutfordringer vi står ovenfor i 2015.

Noe av politikken for Arendal kommune blir til i Arendal bystyre. Der vil Rødt være med! Med engasjement i Fagbevegelsen, Naturvernforbundet, Åsbieskogen/Bymarka og Barbuparksaken med mer, er vi godt rustet som miljøpartiet i Arendal.

For nye og viktige saker kommer og vi smaker gjerne på sausen sammen med SV og de 38 øvrige representantene, så får vi se hvor mye mer rød miljøpolitikk vi får og hvor mange lik i sausen vi tåler. Godt valg.