fbpx
skip to Main Content

Tallenes tale 

Arbeiderpartiet har historisk sett skapt mange jobber. I Arendal er den negative trenden snudd, og det er skapt 395 nye jobber siden 2016. 

NRK kom lørdag 11.8.19 med jobbtall som ryster Ernas regjering. Det ble skapt 5 ganger så mange nye jobber under Jens Stoltenbergs regjering (360 000 arbeidsplasser i perioden 2005-2013/Årlig gjennomsnitt: 44000) som under Erna Solberg (25 000 jobber, siden 2013/Årlig gjennomsnitt: 8000) (Kilde: Statistisk sentralbyrå. Nasjonalregnskapet). 76 % av jobbene som skapes kommer nå i offentlig sektor.

Dette er i strid med manges oppfatning, at det er Høyre som er næringslivspartiet, og at Arbeiderpartiet mest styrker offentlig sektor.

Erna og Høyre skylder på oljekrisa, men Arbeiderpartiet hadde finanskrisen og etterspillet etter den. Vi bør derfor lete etter flere mulige forklaringer. Kan det rett og slett handle om innretningen på arbeidslivs- og næringspolitikken?

Arbeiderpartiet er partiet for arbeid, arbeiderens levekår og arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Arbeiderpartiet tror på den norske modellen, arbeiderne og det hver enkelt bidrar med på sin arbeidsplass hvis vilkårene for arbeid er gode og tilliten sterk mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Da gir arbeiderne alt de har på sin arbeidsplass og er med å bygger den sterkere og større. Høyre velger å gi skattelette til de rikeste for at de skal investere og skape arbeidsplasser ovenfra og ned, og har rammet arbeidslivsvilkårene og tryggheten i arbeidslivet for mange arbeidstakere på gulvet. Det er vanskelig å se at det bidrar til arbeidsglede og økt produktivitet.

 

Back To Top