fbpx
skip to Main Content

Ta barnehager tilbake til kommunal drift!

I Arendal er 75 % av barnehagene privatdrevne, enten som enkeltstående barnehager, ideelle barnehager, eller barnehager eid av store kommersielle kjeder.

Finansieringen kommer fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Men det er ingen grunn til at noen skal tjene store penger på den offentlige innsatsen.

En risiko ved utviklingen vi ser er at mindre, ideelle organisasjoner som driver barnehager kan bli presset ut fordi høyresiden ønsker å innføre fri etableringsrett for barnehager. Denne retten betyr fri adgang til offentlige tilskudd.

Forsvarerne (les Høyre-siden) av ytterligere utbygging av private barnehager viser til høy score på brukertilfredshet og tilgjengelighet.

SSB har tall som viser at det er liten forskjell på privateide og offentlig eide barnehager. Både når det gjelder antall voksne og pedagoger i barnehagene, hvor de offentlige ligger noe høyere.

De viser til at de private serverer mat, ja riktig og som foreldrene betaler ekstra for, og som pedagoger og andre i barnehagen må bruke tid på å tilberede, servere og rydde av. Tid som skulle ha vært brukt aktivt med barn.

Arbeiderpartiet har mange og gode erfaringer med private barnehager og vi skal fortsatt ha disse, for å ha et fullgodt tilbud til alle.

Vi erkjenner at uten private barnehager hadde det ikke blitt full barnehagedekning. Men vi kan ikke godta at det skal tas ut store overskudd fra virksomheter som driftes av offentlige tilskudd og foreldreinnbetalinger. Eiere skal selvfølgelig kunne tjene penger, men innenfor rimelighetens grenser.

I Arendal har vi flere av de store aktørene på plass, bl.a. Læringsverkstedet, Espira og FUS. Nå selges noen barnehagekjeder videre til internasjonale oppkjøpsfond som vil presse enda mer på, for å bedre lønnsomheten og øke verdien i selskapet, for deretter å selge med gevinst.

Et eksempel er barnehagekjeden Gnist som nylig ble solgt til oppkjøpsfondet Altor, hjemmehørende i skatteparadiset Jersey, med en gevinst på 356 millioner. En gevinst finansiert av offentlige tilskudd og foreldreinnbetalinger.

Penger som skulle kommet barnehagebarna tilgode.

Arbeiderpartiet ønsker innstramming, og en mer ideell barnehagevirksomhet enn det vi ser i en del av de store aktørene i dag. Dagens regelverk er tilpasset en periode hvor barnehagesektoren skulle bygges ut.

Med full barnehagedekning er situasjonen en annen, og vi ønsker at midlene som overføres til de private barnehagene brukes til barnas beste og til tarifflønn og gode pensjoner for de ansatte.

Vårt mål er 50 % kommunale barnehageplasser, gjerne med oppkjøp av privat, der muligheten byr seg, for da vil kommunen i større grad, enn i dag ha styring på økonomi og kvalitet i alle barnehager.

I dag får de private barnehagene driftstilskudd lik kommunale driftsutgifter + tilskudd til pensjon (13 %) og administrasjon (4,3%). Det har vist seg at spesielt tilskuddet til pensjon ikke kommer de ansatte til gode, men beriker eierne av barnehagen.

Arbeiderpartiet er ikke imot private barnehager, men vi er imot måten de store kommersielle barnehagekjedene drives på bekostning av tilbudet som gis våre barn og rettigheter for ansatte. Dette er ikke ideologiske skylapper, det er rein skjær fornuft.

 

 

 

Back To Top