fbpx
Annonse:

Svar på Einar Krafft Myhrens utfordring

MILJØ:

Einar Krafft Myhren spør i både Arendals Tidende og Agderposten om hva som er forskjellen på hans eget parti og Miljøpartiet De Grønne. Sitt eget parti kjenner han nok, men vi forklarer gjerne hva Miljøpartet De Grønne står for!

Miljøpartiet De Grønne er et økologisk parti. Vi har miljø som selve grunnlaget for all politikken vår. MDG sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Vi ser at det å ta vare på mangfoldet i naturen er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og andre arter.

Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av dette.

MDG står for en solidaritet som omfatter de svakeste gruppene i samfunnet, dyr, natur og fremtidige generasjoner. Fordi vi alle er del av det samme kretsløpet. Vi er blokkuavhengige, og ønsker å etablere en ny, grønn akse i norsk politikk. Vi mener at en grønnere verden er en bedre verden. Vi tror på gode, kreative løsninger vi kan ta med oss inn i en grønn fremtid.

Einar Krafft Myhren er spent på hvilken ordførerkandidat eller hvilken side – høyre eller venstre – vi i MDG kommer til å gå for. Miljøpartiet De Grønne er som nevnt blokkuavhengige. For oss står ikke valget mellom rødt og blått. Dette kan visst ikke gjentas ofte nok: Det står mellom grønt og grått. Vi står på egne bein, og samarbeider der vi kan få gjennomslag for mest mulig grønn politikk. For en grønnere fremtid i Arendal.

Styret Miljøpartiet De Grønne i Arendal