fbpx
Annonse:

SV er garantisten for en god skole i Arendal!

Gjennom de siste fire årene har SV sammen med partiene i posisjonen i Arendal hatt kvalitet i skolen som en av de viktigste sakene. Med SVs lederskap i oppvekstkomiteen har vi klart å snu de negative trendene i arendalsskolen, og pilene peker nå i riktig retning.

Statistikken viser oss at elevenes resultater går opp, og kanskje det viktigste; mobbetallene går ned. Elever i arendalsskolen trives bedre på skolen enn gjennomsnittet for landet og de er mer fornøyde med lærerne sine enn gjennomsnittet for landet. Slik så det ikke ut da vi overtok for fire år siden. Da var resultatene nedslående og mobbetallene kritiske.

At pilene nå peker i riktig retning er ingen tilfeldighet. Vi har jobbet godt og systematisk gjennom hele perioden for å bedre tilstanden i skolene våre. Og dette har vi gjort i dialog med og stor respekt for de faglige vurderingene som skoleledere og lærere til enhver tid har.

Høyre kan som et uansvarlig opposisjonsparti kaste millioner av kroner etter skolene og love bot og bedring. Problemet er bare at sist Høyre styrte Arendal kommune så var det kun støy og usikkerhet som rådet i Arendalsskolen, og nedleggingsspøkelset truet mange av de minste skolene. SV har bidratt til ro i Arendalsskolen, og latt lærere og skoleledere gjøre det de er gode på, nemlig å skape en god skole for våre elever.

Selvsagt skulle også vi ønske at det var mere penger i skolene våre. Og SV kjemper ved hver eneste budsjettforhandling for økte budsjetter i skolene. Uten SVs krav i forrige budsjettrunde hadde kuttene i skolene som rådmannen foreslo med sikkerhet blitt gjennomført. Men vi brukte vår plass i posisjonen til å unngå dette. Det er slik man jobber politisk, for å få gjennomslag. Det var også vi som sikret støtte fra posisjonen til FrPs forslag om å innføre mobbeombud i Arendal. Hadde vi ikke stått på vårt, ville vi ikke hatt dette ombudet i Arendal i dag.

SV er skolepartiet i Arendal. Vi kan skole. Vi forstår skole. Og kanskje det viktigste; vi prioriterer skole!