fbpx
skip to Main Content

Støtte til streikende arbeidere ved SSHF

Vi i Rødt Arendal støtter dere i streiken dere nå er inne i. Kampen dere kjemper for at alle ansatte, også de med mindre enn 20 % stilling, skal ha rett til å tjene opp pensjon og bli innlemmet i viktige forsikringsordninger ved uførhet og etterlattepensjon.

Dette er en streik som med all tydelighet viser betydningen av solidaritet og felleskap. Uten solidaritet og samhold, vil motkreftene ødelegge et arbeidsliv og samfunnsreformer som fagbevegelsen har kjempet frem helt siden 1800-tallet.

Sykehusene må forbli et fellesskapsgode som skal ha fokus på sin hovedoppgave, å ivareta befolkningens behov for helsefremmende tjenester. Sykehusene må derfor være en virksomhet som må ta vare på kompetansen ved å tilby trygge og forutsigbare arbeidsplasser. Det er da helt avgjørende for å ta vare på ansattes kompetanse og videreutvikle den. De sykehusansatte ved SSHF har vår fulle støtte i den kampen dere er i.

Måtte dere holde ut et kvarter lengre enn motparten!

 

Back To Top