fbpx
skip to Main Content

Støtte til foreningseide bygg

Det tre siste årene har Arendal bystyre bevilget kr. 3,8 mill til støtte til foreningseide bygg og anlegg. De største tilskuddene har Øyestad IL og Myra UIL fått for å opparbeide kunstgressbaner. To menigheter har fått betydelige beløp til rehabilitering eller nybygg av forsamlingslokaler. Fem andre foreninger har fått noen små tilskudd.

Vi har en stor frivillighet i Arendal kommune. Mange foreninger gjør en stor og viktig jobb for å skape gode oppvekstsvilkår for vår ungdom. Rådmannen la i juni fram en oversikt som viser at 16 foreninger og stiftelser har planer om store investeringsplaner i sine bygg og anlegg. Disse 16 foreningene ønsker å investere i idrettsanlegg og bygningsoppgradering for en samlet sum på kr 27 mill. I den forbindelse søker foreningene om kommunen kan bidra med 6 millioner kroner.

Slik jeg ser det er alle partier i bystyret svært positive til all idrett og frivillighet. Slik sett skulle det være mulighet å finne penger som kan stimulere det frivillige maskineri. På den annen side står kommunen selv ovenfor svært store investeringer, som gjør at folkevalgte må holde tunga rett i munnen. Legevakt og helsehus er de største investeringene vi står foran. Tilskudd til private foreninger må gjøres over driftsbudsjettet og da må en avveie omfanget av tilskudd opp mot midler til barnevern, lærere og helsepersonell. Slik er det. Det vi vet er at kommunens driftsbudsjett for inneværende år er stramt, det arbeides hardt for å holde budsjettrammene. Og vi vet allerede nå at for neste år vil det bli krevende å sy sammen et budsjett som viderefører dagens aktivitet. Slik vil det bli, uansett hvilke partier som kommer til å styre kommunen. Det er en realitet som er vanskelig å komma unna.

Mitt parti pleier å se på søknadene fra foreningene når budsjett for det kommende år besluttes i november. Vi må da se hvilke muligheter som foreligger.

Det jeg også vet er at kommunens lommebok vil bli ekstra slank om de partier som vil avvikle eiendomsskatten får flertall. Da kan en skyte en hvit pinne etter å gi støtte til foreningseide bygg i den kommende fireårsperioden.

 

Back To Top