fbpx
skip to Main Content

Stor mangel på helsefagarbeidere

Det er ingen nyhet at vi har en økende mangel på helsepersonell. Vi kan mangle 18 000 helsefagarbeidere og hele 28 000 sykepleiere om 15 år, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Men er tallene riktige?

 

Det er grunn til å være skeptisk. Framskrivningene forutsetter nemlig at vi fortsetter utviklingen med å ansette feil person på feil plass.

 

Sykepleiere må gjøre stadig flere oppgaver, og det er noe de selv har uttrykt stor frustrasjon over. Realiteten er at vi må få flere helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper inn i tjenestene våre om vi ikke skal slite ut de sykepleierne vi har i dag.

 

Vi trenger spesielt mange helsefagarbeidere – i hele og faste stillinger

Den store utfordringa er den voksende etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft i kommunehelsetjenesten – i sykehjem og i hjemmetjenestene. Disse må bemannes med folk som både har formell kompetanse og klinisk erfaring, dersom kvaliteten skal bli god nok.

 

Helsefagarbeidere er den gruppa man etter alle solemerker vil trenge suverent flest av. De har den mest anvendbare kompetansen for disse helsetjenestene. Det er imidlertid grunn til å merke seg at det kreves mer enn en utdanning for å bli en helsefagarbeider som satser på yrket sitt. Det avgjørende er at de tilbys hele og faste stillinger.

 

Dyrt og dumt

Rekrutteringsutfordringen, uansett yrkesgruppe, er et puslespill med mange brikker. Nok læreplasser og faste og hele stillinger, er åpenbare og nødvendige tiltak.

 

Samtidig mener Fagforbundet at vi må få til en langt mer fornuftig oppgavedeling. Dagens utvikling, der sykepleiere skal gjøre alt, er ikke bærekraftig. Vi kan ikke lenger se på det som isolerte sykepleieroppgaver og helsefagarbeideroppgaver. Det er både dyrt og dumt. Vi må sette oss sammen og finne løsninger på hvordan vi kan løse problemene med kompetansen helsepersonell allerede har.

 

Hver virksomhet må ha en kompetanseplan, og hver ansatt må ha et tydelig kompetanseløp. Handlingsrommet i lovverket må utnyttes, og vi må sørge for at kompetanseutvikling kommer alle til gode, ikke kun de som har høyest utdanning. Vi må se på hvordan vi kan utvikle kompetansen til de som allerede er der. For eksempel kan en helsefagarbeider lære seg til å utføre mange oppgaver som i dag er en ekstrabelastning for sykepleieren.

 

Norges helsevesen kommer til å mangle 46 000 helsefagarbeidere og sykepleiere om 15 år. Hvis vi skal nå disse målene, må vi sikre hele og faste stillinger til de som jobber der. Vi må sørge for at rett person er på rett plass – og at alle ansatte får tilbud om ny kunnskap og kompetanse. Det er oppskriften på et trygt og godt helsevesen også i framtida.

Back To Top