fbpx
skip to Main Content

Stem på politikere som tror på deg

De er avhengig av de mange dedikerte og kompetente menneskene som er ansatt i kommunen. Derfor har lokalpolitikerne et stort arbeidsgiver- og personalansvar.

Din stemme kan avgjøre om du får en arbeidsgiver – et politisk flertall – som satser på deg og arbeidsplassen din.

 

Ansatte en ressurs

Lovprising av egne ansatte i debatter og festtaler er ikke nok. Det er i praktisk politikk du vet hva du får. Måten velferdstjenestene og arbeidslivet blir organisert på i den enkelte kommune beror ofte på hvilken politisk farge flertallet i kommunestyret har. Fagforbundet ønsker at medlemmene våre skal ha en forutsigbar og trygg arbeidshverdag der de kan gi gode tjenester i møte med innbyggerne.

 

Fast, hel jobb

Det er sterke krefter som truer rettighetene de ansatte har. Fleksibilitet selges inn som retten til frihet og som en motsats til kollektive avtaler. Fagforbundet mener at hele, faste stillinger er en forutsetning for samhold, trygghet og kompetanse på arbeidsplassen.  Ansatte som trives og verdsettes av sine arbeidsgivere, er en forutsetning for god kvalitet i velferdstjenestene.

 

Vi er mange

Ved valget i september er arbeidsledigheten på sitt høyeste nivå på ti år, og mange har problemer med å få en stabil tilknytning til arbeidslivet. Sosial dumping og lavlønnskonkurranse gir mye makt til arbeidsgiverne. Regjeringas endringer i arbeidsmiljøloven forsterker problemene i stedet for å løse dem. Endringene tar norsk arbeidsliv i feil retning. Fagforbundet støtter partier som lover at deres kommune ikke skal bruke mulighetene endringene i arbeidsmiljøloven gir – men isteden jobber for hele, faste stillinger. Det er gledelig at over 40 kommuner tar avstand fra regjeringas politikk og sier de ikke vil følge de nye reglene i arbeidsmiljøloven.

 

Med din stemme kan det bli mange flere kommuner som gjør det samme. Stem på politikere som tror på deg som ansatt.

 

Doris Standal

Fylkesleder

Fagforbundet Aust – Agder

Back To Top