fbpx
Annonse:

Standsplassering under Arendalsuka.

Det vises til innlegg i Arendals Tidende 22 okt.19.

Arendalsuka har ved ulike anledninger vurdert organiseringen og strukturen ved standsgatene. Dette har vi gjort på grunnlag av egne erfaringer og på bakgrunn av henvendelser fra organisasjoner. Noen mener vi bør dele inn standsplasseringer i temagater, og ganske mange har meninger om hvor nettopp de bør stå i bybildet.

Våre egne erfaringer med bruk av temagater er litt ulike. Vi har tidligere prøvd å samle ulike organisasjoner med tilnærmelsesvis samme virke under samme «paraply» i egne standsgater. Primært gjelder dette ulike helseorganisasjoner som «eide» gågata ett år. Noen stands syntes dette var bra, mens andre ønsket å stå sammen med organisasjoner som de ikke til vanlig samarbeidet med.

Arendalsuka har også et utstrakt samarbeid med våre politiske «søsterfestivaler» i Norden. Enkelte steder kan man oppleve temagater, og en av erfaringene er at de ofte tiltrekker seg mest folk fra egne rekker. Tillaging av «temagater» er heller ikke så enkelt å organisere og skaper lett grobunn for misnøye.

Den eneste temagaten vi har i dag er for stortingspartiene. Disse har vi gitt en plass til ved siden av hverandre fordi det er et uttalt ønske, og fordi de spiller en svært viktig rolle under Arendalsuka. Andre politiske partier må melde seg på og velge ledig plassering i byens standsgater via vår påmeldingsportal. Det finnes i dag mange politiske partier; partier som er representert i fylkes- og kommunestyrer, politisk uavhengige lister representert i fylkes- og kommunestyrer og partier uten folkevalgt representasjon. Det ville ikke være mulig å plassere alle disse på Kanalplassen ved stortingspartiene, og det ville heller ikke av sikkerhetsmessige grunner være å anbefale.

Arendalsuka tar mål av seg å være ei uke hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og samtale. Standsgatene speiler organisasjonslivet i Norge, og Arendalsuka ønsker å gi alle disse viktige samfunnsaktørene lik mulighet til å få en plassering i byen som de selv måtte foretrekke.  Vårt inntrykk er at det prinsippet vi har i dag med en fastsatt startdato for påmelding kombinert med «første mann til mølla» oppleves som mest rettferdig, da det gir den enkelte organisasjon selv muligheten til å være med på å påvirke plasseringen. Dette har medført at det er spennende organisasjoner overalt, og at det er like interessant å gå i alle standsgatene i byen.