fbpx
skip to Main Content

Skoleveier fra en svunnen tid

I Arendals Tidendes redaksjon kan vi virkelig skryte av å ha folk i alle aldre. Samme hvilken generasjon vi kommer fra, har imidlertid alle gått eller syklet til skolen i ett eller flere år. Det samme kan nok ikke sies i samme redaksjon om 20 til 30 år. For hver eneste morgen står køene lange som vonde år utenfor skolene i kommunen nå. Det være seg Stinta, Roligheden, Nedenes, og alle andre steder foreldre sender barna sine mens de er på jobb. Hvorfor sluttet vi å gå til skolen?

Årsakene til at barn bør få lov å gå er mange. For det første blir unge i dag stadig fetere, og stadig mindre aktive. I dag er minst hvert åttende barn overvektig. De sitter gjennomsnittlig stille 44 timer i uka, og det kun på fritiden! Ved å gå frem og tilbake til skolen får barna kanskje bare ti, 20, 30 eller 40 minutter fysisk aktivitet, men alt er bedre enn ingenting.

For det andre handler dette om at barn må bli vant til å forholde seg til trafikk. De må se til venstre, så til høyre, så til venstre igjen før de krysser gata. Og om de sykler må de gå av sykkelen. Så må de lære seg at bilene kommer raskt, og at mennesker hører til på fortauet. Barn har riktignok dårligere oversikt enn voksne i trafikken, og de vurderer avstand dårligere. Men er skoleveien så farlig at barna ikke kan gå på den, så har de også rett på skyss til skolen!

For det tredje handler dette også om å sikre en trygg skolevei for barna, og kjøring til skolen kaster barn og foreldre inn i en ond spiral. For paradoksalt nok tvinger foreldre som kjører sine barn til skolen andre foreldre til å gjøre det samme. Når bilene står i kø hele veien fra Rimi Dampen til Stinta skole er det helt forståelig at foreldre ikke ønsker å sende barna gående den veien. Dermed blir det til at enda flere kjører barna sine til skolen, og enda flere igjen deretter.

Det positive med denne utviklingen er at den er langt fra irreversibel, men for å snu trenden kreves et samarbeid mellom politikere, foreldre og politiet. For det første er et politisk uttalt mål et nødvendig insentiv for å sette i gang prosesser på hver enkelt skole. Bystyret har kommet langt i å fjerne bilene fra bybildet, så hvorfor ikke fra skoleveien? Når strategien er lagt kan foreldrearbeidsutvalg på hver enkelt skole ta initiativ til å endre praksis, og med god hjelp fra de trygge uniformkledde lar nok det seg enkelt gjøre.

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Back To Top