fbpx
skip to Main Content

Skolen på Fløyheia

I sommer var der flere innlegg i Agderposten om framtiden til sjømannsskolen på Fløyheia, for skole blir den neppe mer.

Det er synd at ikke denne flotte plassen lenger kan brukes eller ombygges til skole. I cirka 50 år var det en flott skole for sjøfolk som skulle ta maritim utdannelse, og skolen hadde et godt rykte. Imidlertid er det nå bestemt at skolen skal rives/ombygges til bruk for Fylkesmannen. På grunn av tidligere oppslag i Agderposten tenkte jeg at en befaring i bygget ville være på en plass siden jeg antok at bygningen kunne huse maritime gjenstander som for eksempel Kuben eller Arendals Sjømandsforening ville ha interesse av. Tok derfor kontakt med Arendal Eiendom KF. En meget velvillig representant derfra møtte undertegnede og tidligere lærer ved sjømannsskolen, Ulf Heggelund,  ved skolen den 9. oktober. Heggelund har vel 35 år ved skolen, og kjenner skolen fra innerst til ytterst.

Vi begynte befaringen i bygningene til tidligere navigasjons- og radioskolen ved inngang til aulaen, og gikk deretter gjennom klasserom, kontorer, instrumentrom og alle rommene i det velkjente tårnet. Videre var vi innom en del lagerrom. Vi var ikke innom maskinistskolen siden den visst er delvis utleiet foreløpig.  Til vår forskrekkelse fant vi intet av maritim verdi igjen i lokalene bortsett fra et radiopeileapparat fra 50-60 tallet. På utsiden i toppen av tårnet finner man rett nok noen radarantenner med avkappede kabler. Med andre ord så er navigasjons- og radioskolen «plyndret». Jeg skriver «plyndret» fordi sannsynligvis så er det noen skolesjefer og rektorer som i tidligere år har tatt seg til rette, og demontert utstyret, og gitt dette til andre sjømannsskoler, for eksempel i Kristiansand. Det tidligere «roterende» dekket oppe i tårnet er også fjernet, og det er mange år siden fordi golvet der er oppusset og teppebelagt. Tidligere radarsimulator ble demontert, og solgt eller gitt vekk til en annen maritim skole for mange år siden. Det vi står igjen med er aulaen og tilstøtende restaurant som kokkeskolen en gang i tiden driftet. I den en gang i tiden så flotte aulaen er forfallet betydelig, men heldigvis er veggmaleriene ikke synlig skadet, ei heller det flisebelagte golvet med kompassrosen. Utover dette fant vi kun husets grunnstein som har verdi. Det er med andre ord kun en bygning ribbet for dens maritime utrustning som står tilbake. Det er ille at ikke skolens eiere har tatt vare på instrumenter osv som har historisk verdi for ettertiden. Skolens maritime historie er på en måte tapt, og det er utilgivelig når man tenker på at skolen har lagt i Arendal i over 50 år. De som har ribbet skolen, har neppe forstått hvilken plass Arendal og dens sjømannsskole har i nyere, norsk maritim historie.

Under befaringen fikk jeg bekreftet at det er Fylkesmannen og hans ansatte som overtar sjømannsskolen. Jeg begriper ikke hva som skal kunne tilsi at byens beste utsikt skal gis til administrasjonen hos Fylkesmannen. Hvorfor de ikke kan bygge om sitt eget hus eller flytte til Stoa eller Longum Park er meg en gåte. Vel, valget er jo tatt, og da mener jeg Statsbygg, Arendal Eiendom KF og Fylkesmannen må påse følgende: Tårnet istandsettes, og man må ikke plassere en glasskuppel på toppen. Hva ville de som gav penger til bygget og deres arkitekter tenke om slikt? Å bygge om et landemerke som tårnet er respektløst. Det må ikke skje, og hvorfor skal man ha en klatrevegg der? Folk som absolutt skal klatre kan gjøre det på andre tilpassede steder. Hva ville folk sagt om noen foreslo en klatrevegg i en kuppel på toppen av Stortinget? Nei, jeg forventer at Statsbygg, Arendal Eiendom KF og Fylkesmannen samt styreformannen i foretaket, Tormod Vågsnes, omgjør planer om glasskuppel på toppen. Sistnevnte er gammel politiker, og vet nok hvordan endringer kan gjøres nå uten å ødelegge dette signaturbygget.

På toppen av tårnet står fremdeles radarmasta, om enn sliten, og uten vedlikehold over lang tid. Denne bør istandsettes. De gamle radarantennene kan så plasseres i masta som de symboler på en maritim skole de er. Navigasjonslysene i masta bør også settes i stand. Dette bør gjøres for at ikke byens ansikt utad blir utsatt for «overgrep». Odd Vaagland hadde 5. juli i år et meget godt innlegg i Agderposten om den nye Fløybyen, og han sa at byens signaturbygg ikke måtte røres. Det kan synes som denne saken om sjømannsskolen har gått for lukkede dører. Det ligger liksom en sky av hemmelighetskremmeri over det hele. Jeg sikter da til de høringer som visst har funnet sted. Jeg må få be om at svaret på disse høringene blir omtalt i Arendals Tidende. I begynnelsen av 2000-tallet ble det utarbeidet en rapport i hvor man konkluderte med at skolen har «både kulturhistorisk og arkitektonisk verdi», og det ble pekt på at det var viktig å beholde tårnet slik det er. Dette må da både Statsbygg, Arendal Eiendom KF og Fylkesmannen ta innover seg.

Jeg vet det er mange røster som mener sjømannsskolen kunne bli et utmerket eldresenter, og det er egentlig et godt forslag, men tydeligvis er det «toget gått». Mellom linjene forstår jeg på kommunen at man ikke lenger bygger eldresentre, men sykehjem, og der trenger ikke beboerne god utsikt. Kanskje nettopp super utsikt ville kunne høyne livskvaliteten til disse beboerne. I stedet bygger man kontorer til friske og oppegående mennesker som kan dra ut å nyte naturopplevelser etter jobben. Jeg håper med dette at vi nå kan få til en avtale om at tårnet skal bestå som det er, og at aulaen og grunnsteinen i samme etasje i et tilstøtende rom får den respekt de fortjener.

Lars Vidar Moen
Formann Arendals Sjømandsforening

 

 

Back To Top