fbpx
skip to Main Content

Det skjer mer i sentrum enn på lenge

I det offentlige ordskifte registrerer jeg at noen mener det skjer så lite i Arendal sentrum. De som sitter med styringa, ikke minst oss i Arbeiderpartiet, skal ikke være interessert i å bidra verken til aktivitet, fornying eller vekst. Men stemmer det?

Jeg registrerer mange nye ­initiativ og tiltak i sentrum. Lista er ikke uttømmende, men jeg tenker umiddelbart på: flere nye virksomheter i Torvet 7 og kulturtilbudet som blomstrer i Bankgården. Lekeplassen er veletablert og vi har fått nye fine benker på torget. Det skjer en vitalisering også på andre siden av sentrumet vårt. Lassens hus og hage er kjøpt av kommunen og drømmen er et hus med liv og aktivitet i. En sliten Teaterplass oppgraderes i disse dager og vil være møteplass ikke minst under Arendalsuka. I havna har vi også fått vårt flotte basseng som trekkplaster for mange, ikke minst besøkende barnefamilier. Her er det også tilrettelagt for at rullestolbrukere skal kunne få seg en dukkert!

Vi registrerer flere og flere arrangementer, arrangert av frivillig sektor, næringsliv og kommunen, som i sum trekker folk til gatene. Helt nytt er også dagravnordningen som skal gi trygghet for barn og unge som besøker sentrum.

Å drive god byutvikling er også å ville ta i bruk ny kunnskap og nye metoder. Arendal deltar i et nasjonalt utviklingsprosjekt, Doga, som blant annet skal utvikle strategier for å fylle tomme lokaler. «Indiebyen» er spesielt i fokus i dette prosjektet. I kommunen arbeiders det også med Sentrumsplanen, som omfatter flere tiltak som blant annet vil vitalisere sentrum og styrke dens særpreg. Jeg vil i denne sammenheng spesielt nevne utredningen som skal gjøres vedrørende kanaler.

Det gjøres også reguleringsarbeid knyttet til Sjømannskolen og Fløybyen, det jobbes med ny adkomst til p-huset til Amfi, og videre med utvidelse av Maritime hotell. Kanalgården skal transformeres blant annet til leiligheter. I tillegg er 35 leiligheter i Grandgården ferdig regulert og solgt og 15 leiligheter for Tyrilikollektivet er snart ferdig ombygget i Kittelsbukt.

Det er ikke helt ufortjent at Arendal nylig ble nominert til Attraktiv by pris i sterk nasjonal konkurranse. Fredrikstad dro det lengste strået, men nominasjonen viser at mye riktig er gjort. En slik nominering håper jeg skaper en stolthet og bevisstgjøring blant egne innbyggere og en debatt om hvordan vi kan videreutvikle vår by.

Til sist vil jeg nevne ad hoc utvalget som ble nedsatt av Ap, KrF, SV, V og Sp for å arbeide for et bilfritt sentrum. Jeg har fått se noen av tiltakene som de arbeider med, stort og smått.

Jeg gleder meg til de skal offentliggjøres og tiltakene inntas i de årlige budsjettene. Disse initiativene vil bidra til flere bilfrie områder i sentrum, gjøre det lettere og ikke minst hyggeligere å ferdes på sykkel og til fots, gi rom for ny eller utvidet næringsdrift, kulturelle aktiviteter og gi et grønnere preg som i sum vil skape økt trivsel og trekke flere folk til sentrum.

Det skjer mer i sentrum enn noen gang. Jeg vil oppfordre alle, i særdeleshet enkelte politikere og redaktører til å ta seg en tur å se selv.

Nina Jentoft,
Bystyrerepresentant Ap

 

Back To Top