fbpx
skip to Main Content

SFO og foreldrebetaling

Arendal Arbeiderpartiet er opptatt av hvordan vi skal bedre forholdene for «fattige» barn. Det vil si barn som lever i familier hvor det å få endene til å møtes er en stor utfordring.

Arendal Arbeiderparti har i sitt program at vi ønsker å jobbe for gratis SFO for barn fra 5. til 7. Klasse, med spesielle behov.

Vi har også, i programmet, at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt, når sosial stønad skal beregnes.

I barnehager har vi ordninger med fri kjernetid eller redusert foreldrebetaling hvis husholdningens samlede inntekt er under ca kr 540000,- pr år.

I dag er er det en inntekt som er på et minimum for å kunne leve økonomisk greit.

Den store utfordringen kommer når barnehagebarna går over til skole og skal på skolefritidsordning, SFO.

Der er det ingen moderasjon. Det vil si at SFO er et selvkostprosjekt for kommunen, hvor alle betaler SFO oppholdet fullt ut.

Idag går ca 90 % av Arendals 1. til og med 3. klassinger på SFO. Tallet reduseres kraftig fra og med 4. Klasse.

Altså ca 10% gjør det ikke.

Noen velger å ikke la barna gå på SFO, mens andre gjerne vil, men rett og slett ikke har råd. Dette skaper utenforskap,noe vi ønsker å forebygge.

Arendal Arbeiderparti vil jobbe for å finne gode løsninger slik alle som ønsker det, skal kunne være på SFO sammen med sine skolekamerater.

Det er bra, men vi må også jobbe for å finne gode løsninger for de barna som gjerne vil, men hvor foreldrene ikke ser i stand til å la barna være på SFO, av økonomiske årsaker.

Det er vårt ansvar som politikere i Arendal, å finne gode løsninger som inkluderer og som ikke skaper utenforskap.

 

 

Back To Top