fbpx
skip to Main Content

Senterpartiet er garantisten for spredt boligbygging.

Alle har vi et hjemsted – et sted vi synes godt om. Identiteten vår er knyttet til det. I Arendal er det mange store og små grender og det er ikke likegyldig hvor vi kommer fra. Du har identiteten din knyttet til kysten eller til landet og det betyr faktisk en forskjell om du kommer fra Nævisdal eller fra Hastensund.

I grenda vår kjenner vi mange av de som bor der og de kjenner oss. Dersom det er noe som skal gjøres vet vi og hvem vi skal gå til. I grenda vår kan vi påvirke og vi kan gjøre en forskjell. Engasjerte eller mindre engasjerte mennesker er det som skaper kulturen og variasjonen der vi bor.

I den senere tid har flere som ønsker å bygge nye hus utenfor de store byggefeltene støtt på hindringer av ymse slag. Det kan dreie seg om vei og avstand til skole eller utslipp av kloakk som lager negativ innstilling for de som ønsker å bygge nye hus og etablere seg i ei grend.

Det er ingen som ønsker å forurense sitt eget nærmiljø og med alle de fine renseordningene som det er mulig å få tak i nå så skulle det ikke være vanskelig å klare kravene til god nok rensing av utslippsvannet. Klima og økt transport blir også nevnt som en hindring, men folk på bygda kan også kjøre el-bil.

Bygda trenger unge folk og engasjement. Det gjør det tryggere å bo der for de eldre som ville blir igjen. Bøndene trenger også naboer som har kunnskap og vilje til å være med å få beitedyra på innsiden av gjerdet igjen.

Norge gror snart igjen er et utsagn vi hører titt og ofte. Ved er en god varmekilde for å få husene varme. Med ny teknologi vil trehus og fyring med ved føre klimaet i riktig retning. Kunnskapen og muligheten for dette finnes på bygda og det er viktig at dette tas vare på. Derfor går Senterpartiet til valg på at bygging utenfor tettbygde strøk skal være en reell mulighet.

Back To Top