fbpx
skip to Main Content

KOMMUNEREFORM: Sanners saneringsreform

I løpet av de kommende ukene skal folk i kommune-Norge ta stilling til om deres kommune skal slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Totalt skal nærmere 200 kommuner gjennomføre folkeavstemninger om hvordan barnehagene, skolene og sykehjemmene skal organiseres i framtida. Det viktigste vi kan gjøre er å delta og bruke stemmeretten. Med stor deltakelse får politikerne en klar bestilling om hva innbyggerne ønsker seg, og kan umulig sno seg unna.

De aller fleste er glad i kommunen sin, selv om vi ikke tenker over alt den gir oss: Gode skoler, trygge barnehager og sykehjem. Søpla blir hentet, parkene rydda og idrettsanleggene vedlikeholdt. Innbyggerne har tilgang på sosialhjelp og helsetjenester i nærmiljøet sitt. En god kommune løser oppgavene der folk bor.

Innbyggernes mening
Det kan være behov for kommunesammenslåinger i Norge, men det er ikke fasiten for alle. Norge er et langstrakt land med lokale variasjoner, noe som gjør det umulig for sentrale politikere å sette to streker under svaret om at alle kommuner vil tjene på å slå seg sammen. I 1995 vedtok Stortinget at ingen kommunesammenslutninger skulle gjennomføres uten lokalt samtykke. Året etter sa Stortinget at «lokale folkeavstemninger bør avholdes som ledd i den lokale avgjørelsen». De fastslo dermed at lokale folkeavstemninger skulle være helt avgjørende for om kommuner skulle slås sammen eller ikke, og at det bare skulle skje dersom flertallet i en folkeavstemning hadde vært for. Så hva har forandret seg de siste tjue årene, i og med at disse meningene ikke virker å være like mye verdt?

Saneringsreformen
Aftenposten skrev 10. april i år om hvordan «Sanner gir grønt lys for å neglisjere resultatet etter folkeavstemninger» når disse er i motstrid til kommunalministerens drøm om en storstilt kommunereform. Regjeringa vil tydeligvis gjennomføre en av norgeshistoriens største reformer uten å involvere de som kjenner kommunene best – nemlig innbyggerne. Kommunereformen kan fort ende i havari, dersom Sanner fortsetter sitt enmannsshow. Fagforbundet mener debatten om kommunereform skal baseres på fakta, frivillighet og folkeavstemning. Resultatet av en slik avstemning gir et klart uttrykk for innbyggernes syn. Jan Tore Sanner deler ikke vår begeistring for lokaldemokratiet. Til Klassekampen uttalte Sanner i fjor at «folkeavstemning kan føre til konflikter», og advarte mot denne formen for deltakelse. Fagforbundet blir bekymra for lokaldemokratiets framtid når vi har en kommunalminister som ikke vil tilrettelegge for folks demokratiske rett; å si sin mening i viktige samfunnsspørsmål.

Vår kommune
Det viktigste vi kan gjøre for å bli hørt er å engasjere oss; bruke stemmeretten og si vår mening. På den måten sikrer vi oss de kommunene vi mener er best egna til å ivareta velferdstjenestene, nærhet og trygghet.

Doris Standal
Fylkesleder
Fagforbundet Aust – Agder

 

 

 

Back To Top