fbpx
skip to Main Content

Samskaping om en levende by – levende næringsliv og attraktivt sentrum

Det har de siste årene vært gjort mye bra arbeid i Arendal for å sette fokus på sentrum som et attraktivt levende sted, for alle hele året. Undersøkelser fra Transport økonomisk institutt (TØI) fra 2015 viser at livlige og attraktive sentrum bidrar til at byene fremstår som mer interessante og attraktive å bo i.  For alle byer er det derfor viktig å ha gode sentrum hvor folk ønsker å være og oppholde seg.
Det handler om å utvikle gode byrom, parker, møtesteder, aktiviteter og funksjoner og gode bomiljø som trekker folk. I så måte har Arendal gjort mange gode grep. Lekeplassen på Torvet er en suksess, likeledes havnebassenget på gjestehavna, opparbeiding av Barbu Park og ombygging av Kilden ungdomssenter og lokalisering av kulturskolen til Kanalgården. Det er også viktig å legge til rette for arbeidsplasser og næringsutvikling. Selv om det ikke dermed er sagt at vi skal si ja til alt.

Elin Lunde, 13.kandidat Arendal Høyre. Arkivfoto

Men høyre synes det er viktig å prøve å finne løsninger og muligheter i samarbeid med de næringsdrivende, når tiltak og initiativ dukker opp. Selvfølgelig må det reguleres og tas hensyn til at sentrum skal være et sted for alle, også de som bor der. Men et sentrum er friksjon, hvor flere interesser møtes, det er mer støy og mer liv. Arendal er en sommerby som naturlig nok medfører mer liv om sommeren enn om vinteren. Det er også da arrangementsaktiviteten er høyest. Det er ikke til å stikke under en stol at det kan være vanskelig og utfordrende å drive butikk og servering i sentrum, ikke kun i Arendal men i mellomstore og mindre byer over alt. Mange av de næringsdrivende baserer sin årsomsetning på inntjeningen i sommerhalvåret, og er dermed en viktig medvirkende faktor for at de kan drive resten av året. Som igjen er med på styrke Arendal sentrum som et vitalt og attraktivt sted.
Sentrums- og byutvikling er ikke kun en kommunal oppgave. Det krever samhandling og samarbeid med næringslivet, næringsforeningen, Arendal by, innbyggerne og frivillige lag og foreninger for å få dette til. Det er heldigvis mange som er opptatte og glade i sentrum, med mange aktører som gjør mye for området sitt, kafeer og virksomheter som planter, pynter, igangsetter aktiviteter osv. Dette er initiativ som vi bør ta vare på og applaudere.

Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat Arendal Høyre. Arkivfoto

Vi må ha en større diskusjon om hva vi vil med sentrum, hvor vi skal ha forskjellige ting, hvordan skal vi forholde oss til støy, hva skjer når vi skal ha flere til å bo i sentrum, osv. I mange år har det pågått et arbeid med å få plass en sentrumsplan, men en sentrumsplan tar tid. Det er mange hensyn å ta og mange interesser som skal høres. Men det betyr ikke at byen skal eller kan stå stille inntil en plan er på plass. En by og et samfunn er i stadig endring. John Lennon sa «livet er det som skjer mens du planlegger noe annet».
For en levende by er det viktig å kunne ivareta det som skjer der, selv om man er i gang med å planlegge. Derfor er midlertidig bruk og installasjoner også blitt en viktig metode i byutvikling.
Det er mye godt initiativ i næringslivet. Blant annet har Teaterplassen utviklet seg til å bli en fin grønn park etter ikke minst god innsats fra de næringsdrivende i området, men også i et godt samspill med og bidrag fra kommunen. Dette har bidratt til at parken brukes i mye større grad enn tidligere. Dette gir selvfølgelig også noen større utfordringer, blant annet om kjøreregler for bruk, støyreguleringer osv.

Men Høyre synes det er merkelig at det ikke i noe større grad kan tillates bruk av parken om kvelden enn hva administrasjonen nå gir tillatelse til.
Steenhuset Arendal AS, som er et driftsfelleskap med restaurant, vinbar og scene (i 3 etg.) i det gamle Steenhuset på Tyholmen, har søkt kommune om å gjennomføre en rekke kulturarrangementer i sommer på Teaterplassen. Driftsfelleskapet er etablert av 11 deltakere for å drive og utvikle et kvalitetsorientert tilbud med fokus på god mat, drikke og kulturopplevelser. Arbeidet preges både av profesjonell restaurant- og vinbardrift og mye dugnadsinnsats fra medeierne og andre. Det er pr. nå ca. 3 årsverk pluss dugnad knyttet til Steenhuset. De har i stor grad fått avslag på søknaden.

Svaret fra administrasjonen i Arendal kommune gir en rekke føringer, blant annet begrensning av antall arrangementer med restriksjoner i forhold til musikksjanger, servering og tidsrommet begrenses vesentlig i forhold til normal praksis i kommunen, kl 2100 (vanlig er kl 2300). Begrunnelsen for restriksjonene er blant annet privatisering av parken, samtidig gis aktørene tillatelse til noen arrangementer hvor de kan ta billetter, men ikke servere alkohol. Ved billettkontroll blir det vel ikke åpent og tilgjengelig for alle? Området skal planlegges i sentrumsplan og begrunnelsen for avslag er også at parken tradisjonelt har vært tilrettelagt for barn og unge og at administrasjonen tenker seg at dette mest sannsynlig vil bli status ved en senere behandling av sentrumsplan. Men barn benytter sjelden området på kvelden i helgene uansett og i tillegg er jo alle lekeapparatene her pr dags dato fjernet.   Mens kommunen planlegger for og vil tilrettelegge for mer barneaktiviteter her, bør jo området absolutt brukes. Det synes også underlig at administrasjonen i avslaget sier at det ikke tillates alkoholservering annet enn i spesielle anledninger der kommunen står for tilrettelagte arrangementer.
Arendal Høyre synes det er viktig å gå i dialog om initiativ fra byens innbygger og næringsdrivende. Dette er samskaping i praksis. Arendal Høyre vil legge til rette for gode arrangementer, som bidrar til at byen og sentrum blir enda mer levende slik at innbyggere og turister kan få gode opplevelser og næringslivet kan få utvikle sine tilbud og gis muligheter for videre drift. Dette bør også omfatte bruk av teaterparken på Tyholmen. Dermed ikke nødvendigvis sagt at det bør tillates arrangementer hver helg, uten restriksjoner over alt i hele byen. Men å kunne se på muligheter og være imøtekommende innenfor rimelighetens rammer. Denne saken vil Arendal Høyre løfte politisk slik at vi kan se på mulighetene og ikke på begrensningene.

Elin Lunde, 13. kandidat Arendal Høyre og
Geir Fredrik Sissener, Ordførerkandidat Arendal Høyre.

Back To Top