fbpx
skip to Main Content

Rødt mot rasisme og diskriminering!

Så fikk altså SIAN holde stand i Arendal for å spre sine hatske og rasistiske ytringer rettet mot muslimer og religionen islam. Det var en skremmende time vi som motdemonstranter stod og fikk høre hva denne organisasjonen står for. Her var det, ikke uventet, ren rasisme og konspirasjoner mot en hel folkegruppe som skulle spyttes ut. Det var som å høre på opptak fra 1930/40-tallet hvor samme retorikk ble brukt, den gang om en annen folkegruppe. La det ikke være noen tvil om at Arendalsuka har tatt den rette beslutningen om å utestenge SIAN fra arrangementet.
At ytringene fra SIAN blir applaudert av bystyremedlemmer fra Arendal FrP, under dekke av ytringsfrihet, burde få varsellampene til å lyse både hos det partiets samarbeidspartnere og internt i partiet, men det føyer seg vel egentlig bare pent inn i rekken av FrP sin historie og røtter med rasisme.

Straffelovens § 185 om hatefulle ytringer lyder som følger:
«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  1. a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  2. b) religion eller livssyn,
  3. c) homofile orientering, eller
  4. d) nedsatte funksjonsevne.»

Jeg kan ikke forstå annet enn at ytringene til SIAN går rett inn under denne loven. Med et så stort oppbud av politi til stede som vitner burde dette være en opplagt sak for påtalemyndighetene.

Heldigvis ble det organisert en vellykket motdemonstrasjon til SIAN, hvor så mange som 250 personer møtte opp for å vise sin avsky med disse ytringene fra ytterste høyre ved å vende de ryggen. Samtidig demonstrerte også Rød Ungdom på en aldeles forbilledlig måte med tilrop mot rasistenes taler!

Rødt på Agder og i Arendal vil arbeide for at fylkeskommunen og kommunene på Agder skal være rasismefrie soner. Vi vil arbeide for et likestilt arbeids- og samfunnsliv i landsdelen vår, og mot at høyreekstreme organisasjoner kan ta seg til rette på offentlige plasser.

Rødt vil kjempe mot diskriminering av minoriteter, og for tilrettelegging for at folk med minoritetsbakgrunn og funksjonsvariasjoner får større plass i arbeids- og samfunnslivet.

Rødt ønsker å være et talerør for viktige krav som fremmes fra minoritetspolitiske organisasjoner, kvinneorganisasjoner, LHBT+ og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, og freds- og solidaritetsorganisasjoner.

På samme måte som vi har fokus på å skape likestilling og likeverd lokalt, vil Rødt sine folkevalgte arbeide for det samme i et større perspektiv. Dette innebærer blant annet at Norge skal overholde sine menneskerettslige forpliktelser i forhold til asylsøkere, og at vi skal følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger, og ta imot minst 20.000 kvoteflyktninger årlig. Agder er en del av verden, og også i fylkes- og kommunepolitikken er det viktig å ha fokus på internasjonal solidaritet og fredsarbeid.

 

Back To Top