fbpx
skip to Main Content

Regjeringen styrker realfagene

UTDANNING:

Ett av områdene hvor vil allerede i dag er verdensledende er petroleumsteknologi. For at ikke kunnskapsbasen i denne sektoren skal forvitre, er det viktig at Norge opprettholder et høyt og jevnt aktivitetsnivå for petroleumsvirksomheten. Det vil være bra for Norge, for miljøet og for befolkningen i resten av verden.

I statsbudsjettet for 2014 styrket regjeringen satsingen på videreutdanning av lærere med over 300 mill. kroner, og målet er at 10 000 lærere skal få etterog videreutdanning i matematikk i løpet av fem år. En generell satsing på realfagene i skolen, økning i antallet doktorgrader innen realfag ved universitetene og sterkere fokus på næringsrettet forskning vil gjøre at Norge og norske selskaper står bedre rustet i konkurransen internasjonalt innen viktige områder som olje-, gassog energipolitikk.

Sammen med en generell økning i budsjettene til Petoro og Oljedirektoratet i statsbudsjettet, legger FrP til rette for at Norge også i fremtiden skal være en kunnskapsog kompetansenasjon.

Oskar Grimstad

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

Back To Top