fbpx
skip to Main Content

Refleksjoner rundt siste Borgerstyrt Personlig Assistanse i Arendal

POLITIKK:

samling torsdag den 15.01.15 på Sørsvann kro

Markeringen var først og fremst for oss selv og BPA-saken. BPA – Borgerstyrt Personlig Assistanse – er et ukjent begrep og tilbud for mange som trenger hjelp. Gjennom utviklingen gjennom de siste månedene er BPA blitt kjent for mange. Vi håper at flere nå forstår hvilket fantastisk redskap/verktøy BPA er for å kunne leve selvstendig og ansvarlig for sitt eget liv med nedsatt funksjonsevne.

Sol’ ønsket velkommen med noen ord fra boken ”FOLK” av Morten Krogvold og takket for all hjelp og støtte. Vi har vært en arbeidsgruppe og mange delaktige aktører. De som synes de har gjort lite er like viktige. Her er det som i enhver sak, mange støttende lemmer som utgjør hele ”kroppen”. Det er på dagen nøyaktig tre og en halv måned siden vi fikk vite, via Uloba SA, hva Arendal kommune hadde gjort.

Vi ga boken ”FOLK” til Olaf B. med signaturer fra oss som var til stede og på vegne av noen som ikke var det. Denne boken får Olaf ansvar for. Han skal ikke ha den i hylla, den skal sirkulere rundt til politikere som en studie av Independent living, BPAs grunnstein. Det er en lettlest bok med tilpassede bilder. Skal det være nyttig må den som mottar, studere/reflektere sammen med sine egne tanker og ståsted. Er det noe nytt? Er det noe jeg bør endre i mitt tankesett? Hvordan er mine holdninger? Er jeg åpen for alle uavhengig form, farge og funksjon? Kjenner jeg menneskerettighetene? http://www. uloba.no/aktuelt/gammeltarkiv/ Sider/Ny-bok-fra-Ulob.aspx link til Uloba og boka som ikke er ny lenger …

Vi spiste sammen og hadde god tid for sosialt og relasjonsbyggende stund. Vi i BPA Arendal har heller ikke vært kjent for hverandre før dette skjedde. Dette var også viktig for oss med tanke på prosessen videre.

Olaf Bakke m/ Marit var til stede. Han har jo lagt ned masse arbeid for oss. Vi er svært takknemlige.

Olaf holdt et flott innlegg. Han fortalte at det var akkurat 97 dager siden han ble kontaktet av oss v/ Sol’. Han visste omtrent ingenting om BPA da han ble spurt om å hjelpe oss. Han skal jobbe videre med saken. Første trekk er bystyret den 29.01.15 med en interpellasjon. Spørsmålet om avtalen med Dedicare er sagt opp og at saken følges slik det ble flertall for i formannskapet den 08.01.15, slik at det blir Borgerstyrt.

Vi ønsker gode relasjoner både til de folkevalgte i Arendal kommune og til administrasjonen. Vi venter at fremtidige valg skal skje på premissene til de det angår. Og at utvalg og råd som er oppnevnt blir brukt til det, den hensikten de er opprettet for.

Mange hadde tatt veien til Stoa, men mange var også forhindret på grunn av mange andre møter og noen ble dessverre syke. Dette er vi selvfølgelig klar over kan skje og vi kommer til å være tigjengelige for møter og politiske partier og Råd fremover.

Vi ønsker relasjonsbygging til folkevalgte og ser at vi i denne saken er blitt kastet inn i det.

Ingen av oss har noe særlig overskudd til å drive på som vi har gjort nå, derfor er det viktig at vi blir oppfattet riktig i samtaler og informasjon. Vi ser at uten politikere og engasjement fra deres side kommer vi ikke langt.

Vi/jeg kommer gjerne og informerer på politiske gruppemøter o.l.

Saken er ikke avsluttet med dette. Nå ønsker vi en politisk gjennomgang i samarbeid med Rådet for funksjonshemmede og BPA Arendal. Tvinge gjennom og «gjøre vedtak om en BPAordning som nettopp er B = BORGERSTYRT, ikke byråkrat eller systemstyrt. Det gir samtidig plass også for ULOBA, sikkert blant flere muligheter.» (Sitat Olaf B.)

Med vennlig hilsen

På vegne av BPA Arendal

Solveig Lohne Ørum

fungerende arbeidsleder Uloba SA

Back To Top