fbpx
skip to Main Content

Reell styrking av realfag

Mange norske elever har i dag store problemer med realfagene, spesielt matematikk. Fremskrittspartiet har lenge påpekt denne utfordringen og er derfor glade for at regjeringen nå tar grep. Særlig fornøyd er vi med at vår kommune er blitt utpekt som «realfagskommune».

 

Satsingen på realfagskommuner er basert på erfaringene med såkalte science-kommuner i Danmark, der elevene i prosjektet fikk bedre resultater i naturfag og matematikk enn elever fra andre kommuner. Regjeringen har rekruttert kommuner med ulike resultater i realfagene slik at kunnskapsgrunnlaget for bredest mulig. Hensikten er at kommunene som får et løft i realfagene, skal dele erfaringene, og være ambassadører for andre kommuner som har utfordringer med resultatene i naturfag og matematikk.

 

Det er svært nødvendig med en tydelig satsing på realfagene. Internasjonale undersøkelser viser at norske elever presterer på, eller under gjennomsnittet blant OECD-landene i både matematikk og naturfag. Matematikk er faget som flest elever får karakteren 1 eller 2 i fra grunnskolen, og som flest stryker i fra videregående opplæring. Regjeringen har tatt tak i dette, og bevilget 20 millioner kroner til realfagskommuner i budsjettet for 2015.

 

Med Fremskrittspartiet i regjering blir en nedadgående trend erstattet med en reell satsing på realfagene i norsk skole. Den satsingen skal vi i Frp her i kommunen sørge for at blir fulgt opp. Ingen skal være i tvil om at Frp har klare mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager!

 

 

Åshild Bruun-Gundersen

Arendal FrP

 

 

 

Back To Top