fbpx
skip to Main Content

Rådmannens skolegrenser

Det er tydelig at ikke de har så gode pokermanérer i Casino Kommunale. For Rådmannens siste trekk i forhold til justerte kretsgrenser for grunnskolene er på grensen til falskspill, og ville i tidligere tider kvalifisert til tjære og fjær. Makan til bakholdsangrep på både folkevalgte og innbyggere skal en lete lenge etter. En trenger ikke minne så mange i kommunen på skolekampen, og særlig kampen om Nesheim skole, som ble landet for ett år siden i skrivende stund. Alle politikere var skjønt enige om at det vedtaket som ble gjort den 27. november 2014 skulle stå for fremtiden, dette var Peder Syrdalens ord fra talerstolen denne dagen. Men bystyrets 40. medlem, rådmann Harald Danielsen, dog uten stemmerett, har ikke gitt seg. Han har hovert over bystyrets beslutningsvegring, og omkamper i hele forrige valgperiode, men nå er det han som legger opp til nok en omkamp.

Saken dreier seg om rådmannens forslag til skolekretsgrenser fra 2016. Nesheim skole har vist en fin vekst de siste årene, og er den enste skolen i Arendal øst som vokser. Dette passer tydeligvis dårlig inn i Rådmannens personlige vendetta mot denne skolen. Så når spillet går han i mot, så endrer han reglene. Nå skrenker han inn elevgrunnlaget kraftig, slik at han i neste runde kan bruke som argument, at elevtallet går ned på Nesheim.

Allerede nå er det gått ut brev til foreldre, om at barna er forhåndstildelt plass ved de «nye» skolene, før grensejusteringen er behandlet politisk, eller vært ute på høring.

Administrasjonen bruker Nærskoleprinsippet som argument for denne justeringen, dog bare den delen av det som gagner rådmannen. Det er stort sett sånn de jobber. Man bruker halve sannheter, og deler av paragrafer for å fremme sin sak, til egen fordel.

Hvis vi ser på «Hensikten med nærskoleprisnippet», sier det følgende:
Hensikten med nærskoleprinsippet Hensikten med nærskoleprinsippet er blant annet å gi barna anledning til å skape eller fastholde holdepunkter i nærmiljøet, jf. NOU 1995:18 punkt 20.4.4.2. Et slikt holdepunkt er skolen. Det er derfor viktig at barna har en rett til å gå på skole i det som er deres naturlige nærmiljø. Dette vil også gi en hensiktsmessig organisering lokalt og forutberegnelighet for elever og foreldre, jf. NOU 1995:18 punkt 20.4.4.2. I vurderingen av hva som er nærskolen, er det derfor relevant å ta hensyn til ikke å dele opp elever fra ett bomiljø.  

Det er akkurat det siste rådmannen er i ferd med. Men dette er en del av regelverket som ikke ganger rådmannen, og da refereres det ikke til dette.

Det kan da heller ikke være greit å være folkevalgt når en legger hodet på blokka, for å få gjennom en sak, som mange virkelig har gjort i denne saken. Så endrer rådmannen de faktiske forhold etter at prosessen egentlig er ferdig. Dette er i beste fall skitten spill, men oppleves av befolkningen som juks og liten respekt for en demokratisk kamp.

Så Rådmann Harald Danielsen med stab. Jeg tror dere bør ha en viss respekt for demokratiet. I alle fall dersom planen er å drive med politikk på det planet som nå er i ferd med å innledes.

Vi har heldigvis mange gode venner i politikken som gjennomskuer dette, og enn så lenge bestemmer i kommunen vår.

Steinar Knudsen

Far til to elever på Nesheim skole

Back To Top