fbpx
skip to Main Content

Profittfri velferd

Veslemøy Rabe
Sosialistisk Venstreparti

Hvorfor fokuserer SV på profittfri velferd? Fordi velferdsstaten er et spleiselag, der skattepengene brukes på velferd til alle. SV mener fellesskapets penger skal gå til velferd og ikke til profitt for private aktører. Viktige velferdsoppgaver er offentlig ansvar. Erfaringer viser at kommersialisering fører til dårligere lønns- og arbeidsforhold for de ansatte og mindre forutsigbarhet og stabilitet for brukerne. Kommersielle selskaper har som mål å tjene penger, derfor er det et paradoks at det for eksempel innen skole er forbudt med profitt, selv om det er lov for kommersielle selskaper å drive skoler..

Når det offentlige selv driver tjenestene sikrer det offentlig innsyn og folkevalgt styring. Det gir større trygghet enn når beslutninger tas i lukkede styrerom.

SV er åpne for at ideelle aktører har en plass innenfor velferdstjenestene. Mulighetene for å avgrense mellom kommersielle og ideelle aktører blir stadig innskrenket, på grunn av bestemmelsene i EØS avtalen, og også TISA avtalen, skulle den bli en realitet.

Når kommunene eller staten setter tjenester ut på anbud koster det mye som ikke syns direkte i kontrakten med den som leverer tjenesten. Det offentlige må bruke mye ressurser først på å sikre anbudet og så på å kontrollere og følge opp dem som leverer. Dette betyr et økt byråkrati. SV vil at pengene skal gå til tjenester og ikke til anbudsrunder og kontroller.
I år er det stortingsvalg, og du kan være med å bestemme hvordan samfunnet skal utvikle seg framover. Skal vi få en regjering som fokuserer på offentlige velferdsgoder eller en regjering som vil ha tjenestene ut på anbud og som sørger for store skatteletter til dem som tjener på det.

Vil du høre mer om profittfri velferd kan du komme på møte med Helene Bank i For velferdsstaten 11. mars.

Back To Top