fbpx
skip to Main Content

Partiet uten dametekke

På høyresida virker det som om man er ved veis ende og at vi får være fornøyd med tingenes tilstand.

Jeg har lenge hatt det inntrykk at særlig innenfor Fremskrittspartiet ser man ikke behov for endringer, og derfor tok jeg for meg partiets nominering til kommunevalget.

For Aust-Agder som helhet, utgjør listekandidatene fra Fremskrittspartiet 27 % kvinner. Til sammenligning er kvinne andelen for Høyre 35 % og Ar- beiderpartiet 44 %. Går man inn på de enkelte kommuner viser det seg å være store variasjoner. Tendensen ser ut til å være at partiet har vært flinkere i de større kommunene med f.eks. 14 av 34 i Arendal og 5 av 22 i Grimstad. Direkte flaut må det være for partiet i Lillesand med 3 av 13 og 1 av 11 i Froland. Versting er likevel Birkenes som med en liste på 7 kandidater ikke har tatt med en eneste kvinne.

Det kunne være interessant å få vite litt mere om partiets tanker om hvorfor kvinnene svikter partiet. Kan det ha noe med partiets politikk å gjøre ?

Johnny Hermansen Kolbjørnsvik

Back To Top