fbpx
skip to Main Content

På vei til vekst?

Primstaven har ett svar og vårgjevndøgn er en fasit. I det store og det hele regnes imidlertid 1. mars som årets første vårdag. Her i Arendal ble vi belønnet med et durabelig snøfall da våren egentlig skulle stormet innover oss. Tulipanene og krokusene som var på vei opp av løken krøp tilbake til gjemselen og i tre ukers tid ble våren satt på pause. Da er 1. april en bedre dato for å starte våren, og nå er det forhåpentligvis ingen vei tilbake.

Våren i kommunen vår i 2016 er en spennende tid. I løpet av de neste månedene skal byens folkevalgte ta stilling til om de mener sammenslåing er nødvendig for å sikre at Arendal skal fortsette å være en viktig og slagkraftig by i fremtiden. Er Gullknapp flyplass, Arendalsuka, Arendalskonferansen, kulturliv, Canal Street og kulturhus nok til at kommunens valgspråk: «Varm stolt og utadvendt» skal holdes ved like? Eller må vi vokse for å kunne måle oss med Kristiansand? Hvem står vi i så fall best sammen med? Og hva betyr en sammenslåing for nærhet til innbyggerne?

Signalene hittil har vært mer positive enn det folkevilja synes å gi utslag for. De kommende ukene skal detaljer og domener diskuteres, politisk diskusjon skal tilspisses og folket må benytte sin anledning til å si sitt.

Når våren avløses av sommerturister og fellesferie vet vi svaret på om Arendal skal fortsette å være Arendal, eller om kommunen skal få oppfylt den store enebarndrømmen: Å bli storesøster eller storebror.

Back To Top