fbpx
skip to Main Content

Øyestad IF- allianse sitt innspill til korridor for E-18 strekningen Arendal-Grimstad

ØIF-allianse ønsker å gi følgende innspill til de korridorer, veglinjer/-traseer som det skal arbeides videre med.

På den aktuelle strekningen framkommer det to mulige korridorer fra Asdal til Vik:

  • En korridor langs eksisterende E-18
  • En korridor rett fram forbi Helle

Øyestad IF –allianse er et idrettslag med 5 grupper og inngår i et allianseidrettslag med

  • Øyestad IF fotball
  • Øyestad IF håndball og
  • Øyestad If håndball elite, bedre kjent som ØIF Arendal.

Vi har vårt nedslagsfelt i hovedsak på Nedenes og Asdal, mens ØIF Arendal som kjent er at landets beste håndballag på herresiden.

Hele miljøet i allianseidrettslaget er opptatt av hvilken korridor og seinere hvilken trase som vil bli valgt, men det gjelder særlig for orienteringsgruppa, trimgruppa og idrettsskolen.

Første del av turområdene tar til blant annet ved Lunderød stadion. Her er det flere anlegg for utendørsaktiviteter, gapahuk, 8 hulls frisbeegolf, mini klatre- og aktivitetspark og en mye brukt kommunal lysløype.  Det må også nevnes at orienteringsgruppa har utarbeidet o-kart som strekker seg langs store deler av de ulike korridorene. Dette regner vi som idrettsanlegg.

Her er det lagt til rette med parkeringsplasser som gir et fint utgangspunkt for turer inn mot Kjenna og Løbbåsen. Mange følger traseen i lysløypa fram til jordene ved Halvorsplass, før man tar turstier videre inn i Øyestadmarka mot Kjennahuset og videre. Kjennahuset er et sentralt turmål for mange familier sommer som vinter. Her er det salg av vafler og kaffe de fleste søndagene i året.

Den nåværende lysløypa har to underganger av eksisterende E-18. Denne løypa er mye brukt til trening og lettere trim hele året. Dette turområdet som vi kaller Øyestadmarka, må kunne sammenlignes med de større turområdene øst i Arendal, hvor det nå bygges ny E-18 med tilførselsveier fra Krøgenes og Longum. I dette området brukes det nå større pengebeløp på å ruste opp turveier og tilrettelegge for bruk av marka.

Våre medlemmer er også brukere av marka på Nedenessiden, turområdene fra Langevoll over Tingstveit mot Grimstad grense.

Det å dele disse turområdene mere opp med å velge en ny korridor, ser vi på som en forringelse av den verdien dette sammenhengende turområdet har.

Vi anbefaler på det sterkeste at det bare er en korridor som det arbeides videre med.
Det er korridoren langs eksisterende E18.

Samme hvilken korridor som velges for å utvide til 4-felts motorvei, vil det bli store naturinngrep i Øyestadmarka og på Nedenessiden. I denne utbyggingen må det legges inn planer der Nye Veier A/S står for planlegging og utbygging av en forlengelse av turløype med lys inn mot Kringlemyr og med turveg videre innover mot Kjenna-huset.

Det samme må skje på Nedenessiden der Nye Veier A/S bør planlegge og bygge ut en turvei med lys inn i de områder der man har flere historiske veier. Disse ble i sin tid opparbeidet av eierne av Langevoll. Her må det også legges til rette for at folk lettere kan ta seg inn i området, for eksempel med et antall parkeringsplasser.

Uansett korridorvalg vil det føre til et stort arbeid med å endre orienteringskart langs hele traseen. Dette er tidkrevende og medfører en betydelig kostnad for en liten idrettsgruppe. Det er dette som er «anlegg» og «næranlegg» for o-sporten og en del turfolk. Her må det inn kompensasjon til idrettsgruppen.

På vegne av Øyestad IF allianse
Erik Ose
Nestleder

Back To Top