fbpx
skip to Main Content

Ønsker forbud mot burka

INTEGRERING:

Særlig har det vært fokus på muslimske plagg som burka og niqab som vanskeliggjør identifisering, og oppfattes å ha en kvinne undertrykkende profil som hindrer integrering. Fremskrittspartiet har flere ganger tidligere fremmet et forslag om et generelt forbud mot klesplagg som skjuler en persons identitet i det offentlige rom. I debattene som tidligere har fulgt i kjølvannet av disse forslagene, har det av flere blitt hevdet at et slikt forbud er i strid med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Storkammeret i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen har i en dom kommet frem til at Frankrikes forbud mot Burka og Niqab i det offentlige rom er i overenstemmelse med menneskerettighetene, slik FrP lenge har hevdet.

Dommen fra EMD er en storkammeravgjørelse, den er med andre ord endelig, og kan ikke ankes. Dommen, som er i tråd med FrPs syn, må derfor leses som en endelig tolkning av menneskerettighetene på dette området.

Religionsog trosfrihet er en grunnleggende rettighet i Norge. Religionsfrihet innebærer likevel ikke en rett til praktisering som strider mot andre samfunns messige hensyn. Slike hensyn kan være sikkerhet for allmennheten, eller hensynet til andre menneskers frihet. Bruk av burka og andre identitetsskjulende plagg både kan og bør derfor forbys for å sikre disse frihetene. Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag om et slikt forbud, og vil fremme et nytt forslag allerede nå i høst.

Et forbud vil ikke løse alle problemer, men det vil være et viktig tiltak for å forandre holdninger, beskytte rettigheter og styrke det åpne demokratiske samfunn.

Mazyar Keshvari,

Innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Back To Top