fbpx
skip to Main Content

Norge må ta ansvar og vise vei!

 

Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger, hvor verdens statsledere skal vedta en politisk deklarasjon om hvordan de best kan møte flyktningsituasjonen i verden. I uken opp mot toppmøte i FN oppfordrer Amnesty til aktivisme over hele verden for å skape oppmerksomhet rundt disse viktige forhandlingene i New York og for å legge press på politikerne til å ta større ansvar og handle. Det er viktig å vise at vi følger med og at vi har forventninger til dem når de kommer hjem. Politikerne representerer oss, og det må vi minne dem på!

 

I løpet av sommeren har FNs medlemsland vært i forhandlinger for å komme frem til en internasjonal avtale. Ett av de viktigste elementene i denne avtalen er prinsippet om ansvarsfordeling, nemlig en rettferdig og forutsigbar fordeling mellom alle verdens land med tanke på humanitær bistand og gjenbosetting av flyktninger. Dessverre ble ikke statene enige om en slik avtale og prosessen vil fortsette frem til 2018 som vil være neste gang de vil kunne vedta en forpliktende avtale.

 

Dagen etter høynivåmøtet, 20. september, inviterer President Obama til US Summit, en giverkonferanse. Det er forventet at de landene som deltar forplikter seg til å bidra med humanitær støtte og gjenbosettingsplasser. Det er bare de landene som bekrefter på forhånd at de vil forplikte seg som blir invitert. Den amerikanske regjeringen håper å invitere 30-40 land til å delta. Vi håper at utfallet av denne konferansen vil være meningsfull og konkret for å takle dagens flyktningsituasjon. Vi kan ikke vente i 2 år, mens en internasjonal avtale om ansvarsfordeling forhandles frem. Stater må gjøre mer enn det som allerede blir gjort i dag!

Norge er en stor og viktig finansiell bidragsyter til FNs hjelpeprogrammer, og er en støttespiller for at det må etableres en internasjonal ansvarsfordelingsmodell.

Nå er det viktig at Norge går foran i forhandlingene som en sterk pådriver for å få på plass dette for å hjelpe verdens mest sårbare flyktninger. Det er statsminister Erna Solberg som leder den norske delegasjonen.

 

Vi står ovenfor en helt ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak og det er nå det gjelder. Vi kan hvis vi vil. Men det krever politisk vilje til å gjøre en innsats. Den viljen er det du og jeg som må skape. Vi må fortelle våre folkevalgte at vi ønsker at Norge skal være med på en internasjonal dugnad for mennesker på flukt.

 

Vi har Flyktningkonvensjonen på vår side. I konflikter som skaper masseflukt, har alle land et ansvar. De har et ansvar for å avlaste de landene som rett og slett ikke har kapasitet til å hjelpe flere. Flyktningkonvensjonen ble skrevet for å bistå oss i situasjoner akkurat som den vi står ovenfor i dag. Det internasjonale samfunnet, inkludert Europa og Norge, har så langt ikke levd opp til sitt ansvar for å ivareta flyktningers rettigheter og behov. Men det er ennå ikke for sent.

 

Vi i Amnesty Arendal samlet inn flere hundre underskrifter under Arendalsuka for at Norge må ta ansvar i forbindelse med septembermøtene i New York. Underskriftene blir sendt til statsminister Ena Solberg med en oppfordring om at våre folkevalgte og vår regjering – som skal representere deg, meg og resten av Norge – på høynivåmøtet i New York får i gang en internasjonal dugnad som monner! Vi hadde en aksjon i fjor hvor vi oppfordret kommunene til å bosette flere kvoteflyktninger. Vi er veldig fornøyd med at våre kommuner her lokalt og i resten av landet tokt denne utfordringen og nå bosetter og integrerer rekordmange flyktninger! Med den humanitære katastrofen som dagens flyktningsituasjon representerer, må Norge gå foran og vise vei. Det betyr at vi må både bidra til mer hjelp i nærområdene, og samtidig ta imot flere av de mest sårbare menneskene på flukt via FNs kvoteflyktningsystem.

 

Ellen Rygh

På vegne av Amnesty Arendal

Back To Top