fbpx
Annonse:

NEDBYGGING BIT FOR BIT AV HOVE ?

Feil tomtevalg til nasjonalparksenter.

I disse dager viser befolkningen sitt store engasjement for å bevare  Hove som fritidsområde for alle.

Delplanen for tomt til nasjonalparksenter midt på Hove skal behandles i bystyret 28.3. Hensikten er Raet nasjonalparks ønske om å bygge et signalbygg  som utstillingsvindu for publikum. Nasjonalparken har allerede båndlagt store arealer.  Ved å bygge inne i Hove leir reduseres muligheten for fremtidig utvikling av arealet i  vårt  unike naturområde. Inngrepet blir irreversibelt midt i et landskapsvernområde. Det må oppfattes som en ”offentlig privatisering” midt i  befolkningens friområde. Området er vernet ,men mot hva ? Hove er arvesølvet i Arendal og skal beholdes som ubeskåret friområde i fremtiden.

Ved å bygge på den tiltenkte tomten vil det bli store forstyrrelser i utbyggingsperioden  i vårt felles friområde. Graving , ny infrastruktur og generell biltrafikk  vil forstyrre publikums frie benyttelse av området . Tomta slik den ligger i dag ville vært et passende område for bobilparkering med avlastende effekt på motorisert camping  på det omdiskuterte campingområdet på Hoveodden. Skulle man komme på andre tanker senere er ikke området ødelagt på samme måte som et stort bygg gjør.Vi søker Hove for rekreasjon og naturopplevelser fri for  byggestøy og unødig trafikkbelastning.

Det finnes et bedre alternativ:  På sjøsiden før innkjørselen til hovedporten ( motsatt side av hesteinnhegningen )  er det et areal som brukes lite av befolkningen. Forstyrrelse  i byggetid og senere trafikkforhold med  driften vil gi en brøkdel av ulempene i forhold til bygging innenfor portene på Hove. Utsikten mot havet, Spornes  og rullestensstranda vil være et trekkplaster i seg selv . Nærhet  til Herregaarden hotell kan vel også være et positivt moment.Med denne lokaliseringen vil Nasjonalparkens signalbygg fremstå som vesentlig mer attraktivt.

Saken behandles i bystyret 28.3.  Det har vært lagt liten vekt på å finne alternative tomter. Mitt forslag er at  saken utsettes og utredes for  dette nye tomteforslaget som ligger innen for  Nasjonalparkens eget areal, og som  totalt sett synes å være en bedre lokalisering .Vår naturperle må bevares !

 

Frode Astrup Filseth
Vararepresentant i bystyret for Frp