fbpx
skip to Main Content

NAV må kunne vise skjønn

Vi har alle hørt om tilfeller hvor enkeltmennesker stanger hodet i en byråkratisk vegg. Mange av oss kjenner folk som har stanget hodet i en byråkratisk vegg. Noen av oss har også selv stanget hodet i en byråkratisk vegg.

Det er uheldigvis ofte slik at enkeltmennesker opplever at regler for utbetaling av støtte fra NAV er så kompliserte at de gjør feil. Noen ganger skjønner man ikke hva som egentlig kreves. Noen ganger skjønner man ikke hvilken informasjon NAV ber om.  Og noen ganger har man kanskje prøvd å få hjelp og veiledning, men så har veiledningen blitt til villeding, og det har endt opp med at man har gjort feil.

Dette dreier seg i bunn og grunn om hvordan vi bør gjøre det enklest mulig for folk som blir rammet – ja, faktisk straffet – for at de ikke har forstått kompliserte regler.

Denne uken behandler Stortinget sak om hvordan NAV kan og bør bruke skjønn i enkeltsaker hvor det har skjedd mindre feil.

Heldigvis finnes det allerede i dag hjemler for NAV til å vise skjønn i de fleste slike situasjoner. Og da er det kanskje mest et spørsmål om NAV er flinke nok til å bruke disse hjemlene? Mye tyder vel på at det burde de gjøre oftere.

Det bør oftere bli slik at folk møtes med en positiv og åpen holdning om at de ikke gjør feil i vond tro eller aktløshet.

Dessverre er det tilfeller der det er berettiget antakelse om forsøk på svindel. I noen tilfeller er det tydelig at den enkelte burde ha forstått. Det er i slike tilfeller at feil fortsatt må og skal føre til sanksjon.

Egentlig burde NAV bli langt flinkere til å sette inn ressurser mot de som faktisk forsøker å svindle systemene. Å la de som uforvarende gjør feil slippe unødvendige sanksjoner er både å utvise godt skjønn men også å frigjøre ressurser til å stoppe den egentlige svindel.

 

Ingebjørg Godskesen
Stortingsrepresentant
Fremskrittspartiet

Back To Top