Annonse:

Når økonomisk støtte dikterer politikken

Det er helt klart at Arbeiderpartiet vil bli en tøff motstander å møte i valgkampen her i Agder, spesielt når de har LO som betaler Arbeiderpartiet 6 millioner i valgkampmidler. På grunn av disse millionene så tenker mange at AP har en særfordel når de har LO på laget, og det har de til en viss grad.

Det som jeg mener kan være en hemsko for Arbeiderpartiet i valgkampen er at det er ledelsen i LO (Ikke arbeidere som er LO medlemmer) som i stor grad setter premissene for hva AP skal mene, og hva de skal gjøre. Jeg forstår at AP har budsjettert med LO midler i denne valgkampen, og LO sine ledere har nok i stor grad også lagt føringer for AP sitt valgprogram, ikke bare nasjonalt men også lokalt og regionalt. Jeg syntes det er negativt for vårt skjøre demokrati at vi har politiske parti, som så til de grader er kontrollert og styrt av ledelsen i en organisasjon som ikke er på valg. Alle skjønner at LO sin ledelse, kun gir økonomisk støtte mot at de får styre politikken. Så man kan stille spørsmål om hvem Agder Arbeiderparti jobber for, innbyggerne i Agder eller ledelsen i LO som betaler dem?

Jeg mener at det beste for LO sine medlemmer, er at organisasjonen ikke gir økonomisk støtte til noen politiske parti, men heller opptrer nøytralt og jobber for å fremme sine meninger til alle politiske parti. Jeg hører ofte at LO sine medlemmer ikke føler seg hjemme i organisasjonen fordi, det er økonomiske bindinger mellom ledelsen i LO og Arbeiderpartiet. Jeg kan heller ikke se noen grunner for at LO skal støtte Arbeiderpartiet i valgkampen i Agder. Jeg er helt klar på at FrP er det partiet som ivaretar LO sine medlemmer best i Agder. Vi ønsker utvikling av vår infrastruktur, flere statlige arbeidsplasser til regionen, og vi er mer opptatt av å renovere skoler og sørge for at flere elever kommer ut i lære enn å bruke fellesskapets midler på kunst og kultur slik som AP vil. Det er også FrP som har tatt til orde for at vi skal satse mer på fiskeri og maritime næringer enn vi noensinne har gjort tidligere. Det er også en annen viktig forskjell på AP og FrP, det er innføring av byvekstavtale. AP sier ja, FrP sier nei.

Vi er også en landsdel som har flere tusen arbeidstakere som jobber innen olje og gass industrien, FrP er blant de partiene i Norge som er helt klar på at olje og gassnæringen skal utvikles og styrkes, ikke reduseres eller fjernes slik som SV og AUF ønsker. Vi ønsker også at flere områder skal åpnes opp for oljeleting, noe venstresiden i Arbeiderpartiet og AUF er skeptiske til.

Jeg mener at fagforeninger er positivt og ivaretar arbeidstakeres interesser, men jeg er kritisk til at ledelsen i ulike LO forbund støtter Arbeiderpartiet og SV økonomisk, og sikrer seg innflytelse over folkevalgte representanter. Jeg mener også at det er helt klart at i Agder så er det FrP som er det beste valget for LO sine medlemmer.

Man kan også tenke seg hvor lojaliteten til Agder AP er, hos innbyggerne i Agder eller hos LO sin ledelse som gir dem pengestøtte. FrP vil alltid være på innbyggernes side, og vi vil forsvare og setter Agder først. Våre meninger er heller ikke til salgs, og vi har utarbeidet et valgprogram uten at rike givere har diktert oss, men som er det beste for hele Agder.

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP