fbpx
Annonse:

Når lysene slukkes

En bystyrekollega sa til meg for en stund tilbake: «Når jeg ser ut av stuevinduet mitt nå ser jeg fire mørklagte hus».

Opphevingen av boplikten har gitt akkurat de virkninger som Arbeiderpartiet fryktet. Etter 2015 er lysene slukket i 320 boenheter i Arendal. Mange attraktive plasser er blitt feriehus og står tomme mesteparten av året.

Nina Jentoft, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet.  Arkivfoto

Det er jo ikke så mange tenker du kanskje. Men da skal du vite at: Det er sett bort fra alle gamle hus som har stått tomme fra før 2014, de regner vi ikke med, og hus som har byttet eiere som del av et arveoppgjør er også tatt ut av dette tallet. Altså har en bare sett på enheter som er omsatt i det frie marked i perioden (489) og hvor det ikke er registrert beboere i folkeregisteret året etter. Antallet 320 er etter tre år uten boplikt. Tenk hvor høyt tallet vil kunne bli etter 5, 10, 15 år …

For eksempel har Revesand fått sju slike nye feriehus, Kolbjørnsvik, åtte, og Guldsmedenga, fem. På tre år!

Hvis disse husene var omsatt med boplikt, var 320 flere hus bebodd hele året.

I 2014 opphevet høyresiden boplikten. De fikk mange advarsler med seg på veien. Ap var mot denne opphevelsen og fryktet mørke vinduer store deler av året, og en forsterket prisvekst spesielt i våre attraktive sjønære boområder.

Ja, prisene har økt. Helt i tråd med økonomisk teori. Når en regulering av et marked fjernes og etterspørselen økes vil prisene presses opp når tilbudet er tilnærmet konstant. En masteroppgave ved Universitetet i Agder har ved modellberegninger anslått prisveksten til 10 prosent i gjennomsnitt i sjønære områder. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er et gjennomsnittstall og skjuler store forskjeller i prisveksten. Noen mindre attraktive boliger har sannsynligvis ikke fått en prisvekst da man fjernet boplikten, mens mer attraktive enheter langs kysten har hatt langt høyere prisvekst, kanskje opp i 20-30 prosent.

Byggeforbudet i strandlinjen, og den strenge praktiseringen av dette som er signalisert fra nasjonalt hold, gjør boplikten mer aktuell enn noensinne. Selv etter kun tre år (med statistikk tilgjengelig) finner vi markerte utslag som følge av bortfallet av boplikten, og våre sjønære boområder endres i en uønsket retning mye raskere enn en kunne tenke.

I denne perioden har det ikke vært mulig å endre bopliktbestemmelsen, da det i bystyret har vært flertall for fri omsetning. Med bakgrunn i den negative utviklingen vi nå ser, går Ap til valg på å gjeninnføre boplikt i Arendal. Ap er for levende bomiljø hele året.

Nina Jentoft, Bystyrerepresentant (Ap)