fbpx
Annonse:

Mulighetene på Munkehaugen

Debatten om videre drift på Munkehaugen har igjen blitt aktualisert. Det skal komme en sak til bystyret om Munkehaugen etter valget. For Høyre er det underlig at flere partier i posisjonen nå lover full offentlig drift av Munkehagen når de selv vet hvor mye skolene mangler og omsorgen vil trenge.

Arendal Høyre anerkjenner absolutt den flotte jobben og de aktivitetene som i dag foregår på Munkehaugen. Her er det et godt miljø.

Høyre stiller spørsmål om er offentlig drift og eierskapet av Munkehaugen er nødvendig. Det er Arendal eiendom KF som i dag eier og drifter Munkehaugen.  Arendal eiendom KF ansvaret for en meget stor eiendomsmasse, hele 360 000m2. Vedlikeholdsetterslepet på ytre vedlikehold er på drøye 100 millioner.

I en situasjon der kulturskolen flytter til nye og flotte lokaler i kanalgården midt i byen, så er det betimelig at videre offentlig drift av Munkehaugen diskuteres.

I dag har Arendal eiendom KF en årlig driftskostnad på kr. 661.080,- på driften av bygget. Dette tallet inkluderer driftskostnader (inkludert strøm) og personalkostnader for Arendal eiendom (renhold og byggdrifter).

Høyres forslag er at de som ønsker å føre aktivitetene der videre får overført eiendommen vederlagsfritt mot at de tar ansvar for fremtidige driftsutgifter. Er det i form av en Stiftelse er det en meget god tanke synes vi. Så får også denne Stiftelsen søke driftstilskudd til sin virksomhet på linje med alle andre frivillige organisasjoner i Arendal.

Slik kan Munkehagen og miljøet der fortsette sitt fantastiske arbeid og kommunen kan fokusere på de viktigste oppgavene kommunen gjør; en barnehage og skole med høy kvalitet og mestring og høy kvalitet i helse og omsorg.