fbpx
skip to Main Content

Miljøvern

Kan man stole på at de tiltakene miljøorganisasjonene krever iverksatt er riktige. Er de skikkelige undersøkt og kvalitetssikret?

Etter min mening kan man sette spørsmålstegn ved flere av dem.

Her er noen av det som blir iverksatt som miljøtiltak. Er det virkelig det. Hvis folk er så opptatt av miljø, hvorfor er det ikke flere som stemmer på miljøpatiene?

 

Miljødiesel

Så har miljøvernene gjort det igjen. Denne gangen er det palmeolje i dieselen. Det er utrolig at det går an. Nå skal det altså blandes litt bio-olje i dieselen for å få ned utslippene. Jeg er ikke sikker på om det er co2 eller nox som skal til pers denne gangen? Så viser det seg at det er palmeolje som benyttes. For å få nok av den, så må regnskog raseres og der brukes det ikke mye miljøvennlig redskap. I tillegg så skal dette foredles og fraktes jorden rundt. Hvor miljøvennlig er dette for kloden, for at Norge skal redusere co2 utslipp med noen få promille? Har ikke politikerne noe kritisk sans når det gjelder miljøvern? Foretas det ikke kvalitetssikring, før lover vedtas?

Husbygging

Etter de nye byggeforskriftene skal husene bli energi passive. Er det noen som har gått inn og regnet på dette. Husene skal ha minst 2 ganger så tykke vegger. På et trehus betyr det 2 ganger så mye tømmeravvirkning. Dette gjøres vel med miljøvennlig redskap? Den økte mengden med tømmer skal fraktes med lastebiler til sagbruk, og det skal skjæres.  Hvor mye co2 produseres det da? Videre skal tømmeret fraktes til forbruker, men dette er vel miljøvennlig. Dessuten så må det produseres større mengder med isolasjon.

Videre skal det i dag være gjenvinning av luft. Husene skal være potte tette. Ingen ventiler. Maskiner og rør må lages og fraktes. Vil jo tro at det også i denne prosessen produseres co2, som går ut i luften. Så er det et annet spørsmål. Hvor lenge holder et slikt anlegg. Erfaringsmessig funker ikke slike anlegg optimalt over lengre tid. Har noen sett på hva slike «miljøhus» har å si for folkehelsen på sikt? Gjenvinning av luft er ikke det samme som frisk luft.

 

El-biler

El biler er tingen i dag. Alle må kjøre slike biler. Da redder vi verden.  Hurra! Men, er det nå så sikkert at dette stemmer. Har noen regnet på hva det koster miljømessig å destruere disse bilene og batteripakkene? Der må det jo være mye spesial-avfall. Og så skal det settes opp ladestasjoner over alt. Bare det å produsere komponentene til ladestasjonene kan lett forårsake enda mere co2 utslipp. Har noen uavhengige instanser regnet på dette?

 

Dårlig luft i byene

Ja, de store byene som Oslo, Bergen osv. sliter tidvis med dårlig luft. Se litt på hvor byene ligger. Jo, de ligger stort sett ved utløpet av små dalfører og ofte ved havet. Før kom vind inn fra havet og det ble en trekk som fordelte den dårlige luften. I dag har politikerne bygd en barriere med høye hus i forkant og i tillegg fortettet slik at vinden ikke kommer til å få feid vekk luftforurensningen.

 

Jeg synes politikere både lokalt og sentralt stiller for få spørsmål, og ser på konsekvensene av mange tiltak.

Heng miljø på en sak, så har du fjernet all diskusjon. Det er ikke in å stille kritiske spørsmål til miljøsaker. Avisen er ikke noe særlig bedre.

Hvorfor har vi så mange miljøorganisasjoner, som hver for seg kjemper for sin sak. Det er blitt big buisnes. Se på alle med feite lønninger som kjemper for miljøet. Det er langt mellom idealistene!

Håper noe begynner å tenke. Hvor lang tid går det før vi får effekt av tiltakene? Jeg sier ikke at jeg har rett. Jeg stiller bare spørsmål

Jan Gundersen

Nyli

Back To Top