fbpx
Annonse:

Miljøpartiet går for LNF på Hove

I kommuneplanutvalget 13. februar ble det enstemmig vedtatt at saken utsettes til kommuneplanutvalgsmøtet 26.februar.

Men antydningen er at det blir flertall for “liten campingplass”; AP/SP/V  går inn for dette. Dette viser seg at de tenker mer på økonomi enn miljøet. Dette kan ikke MDG tolerere, vi støtter 100 prosent Naturvernforbundets synspunktet i denne saken. “Liten campingplass” kan dessverre ikke være et godt valg, det kan selvfølgelig gå i opp i fortjenesten av salg i kafeen , men ikke mer enn det , kommunen kan ikke få store summer i kommunekassen.

Følgende punkter vi i MDG støtter sammen med Naturvernforbundet er (punkter tatt fra Naturvernforbundet) :

  • Campingplass området bør helst tilføres Raet nasjonalpark. Inngrep på området må fjernes og naturen reetableres.
  • Campingvirksomhet som næring bør legges til Hove leir eller et annet sted, ikke til Hoveodden.
  • Dersom området ikke kan innlemmes i Raet Nasjonalpark, bør området reguleres til Landbruk, natur og friluftsliv). Det må legges til rette for å ta vare på naturen på Hoveodden.
  • Dersom bystyret bestemmer seg for «liten» campingplass, må 100 metersbeltet holdes fritt for inngrep og eksisterende inngrep fjernes. Kafeen kan videreføres.

Dersom området reguleres til LNF, legges det til rette for å ta vare på naturen på Hoveodden. Vi i MDG ønsker derfor å stemme i bystyret for at reguleringen går inn for Landbruk, natur og friluftsliv. Dette er et reelt alternativ for bevaring av naturen og området der.