fbpx
Annonse:

Mestring gir motiverte elever

Å oppleve mestring er en av nøklene for å bygge selvtillit og å føle seg verdifull. Mestring gjør elever i stand til å lære.

Skolen i dag er dessverre laget for elever som lærer godt gjennom å sitte stille, samarbeide og lytte, og som er i stand til å jobbe selvstendig og konsentrert. Slike elever opplever mestring, men hva med barn som ikke er sånn? Skolen er full av elever som lærer på ulike måter og som har ulike utfordringer.  En lærer har ofte store grupper alene. Det er en nesten umulig oppgave å tilrettelegge for alle elevene på en tilfredsstillende måte, hvis klassen er stor. For staten er det billig å drive en skole på denne måten, men er det økonomisk i lengden? Min påstand er nei. Vi får frafall og utenforskap som koster samfunnet dyrt.

Fagtrykket og pensum har økt fra 1997 og frem til i dag, i tillegg til flere tester. Før skulle 6-åringene bare leke. Nå er forventningen at seksåringen skal lære å lese – helst før jul i første klasse! Dette kan føre til at barn i de laveste trinnene blir oppmerksomme på at de ikke mestrer deler av skolearbeidet, og begynner å mistrives allerede tidlig i barneskolen.

Presset lager et dårlig utgangspunkt for videre læring. Spredningen i modenhet er enorm i barneskolen. Små barn må ikke behandles som små studenter som skal prestere godt faglig. Barn må få leke og leken er en glimrende metode for å lære. De må ta små steg i deres eget tempo, uten å skulle måles og veies. Er ikke testveldet en snikinnføring av karakterer? Hva ville du følt om du fikk beskjed om at du har en lav måloppnåelse –  når du har gjort så godt du kan?

Skole skal være et sted der barn og ungdom kan lykkes og kan lære.  Om du lærer med hodet eller hender er like viktig! Jeg mener at det er flott å etterutdanne lærere – men all den tid vi har knapt med penger burde vi kanskje heller prioritere lærertetthet på barnetrinnet? Da kan vi legge til rette for flere og gi barn den best mulig start og hjelp til å lære fra begynnelsen av. Flere barn vil beholde gleden og nysgjerrigheten de trenger for å kunne lære.

Gjennom dette vil færre barn blir skoletapere og falle utenfor.  Jeg vil jobbe for at grunnskolen i Arendal gir alle barn en enda bedre start basert på deres evner og muligheter.