fbpx
Annonse:

Mere til alt?

Valgkampen er godt i gang. Det kommer tydelig til syne gjennom mange leserinnlegg, fra både «gamle» og nye partier. Fellesnevner for flere av disse er at det synes ikke være noen grense for hva som loves av «gull og grønne» skoger, bare du stemmer på riktig parti. Valgflesket legges ut på billigsalg. Det loves mere til skole og oppvekst, mere til helse, flere sykkelstier, mere til miljø, mere til korpsmusikk osv., osv. Samtidig skal eiendomsskatten bort og avgiftene ned. De fleste som jevnlig titter på egen bankkonto bruker ikke lang tid på å forstå at regnestykker der utgiftene går opp og inntektene ned blir fort plagsomme for egen økonomi. Og slik er det faktisk for den kommunale økonomien også.

Da Arbeiderpartiet fikk velgernes tillit til å være det ledende parti i bystyret etter valget i 2015, var det å få orden på kommunens økonomi en av våre mest prioriterte oppgaver. Og det har vi langt på vei klart. Regnskapet for 2018, som bystyret nå får til behandling, viser at vi har balanse i den løpende driften, satt av penger på fond og fått god kontroll på gjelden. Kommunen skal ikke opptre som en ordinær bedrift og styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men de fleste forstår at det å ha styring på økonomien er grunnlaget for å levere gode tjenester til innbyggerne og forutsigbarhet for fremtiden.

En flott ny skole på Tromøy står snart klar, vi må bygge nye helsehus, kommunen trenger sårt et nytt svømmeanlegg og det er fortsatt et stort etterslep på vedlikehold av mange kommunale bygg. Med andre ord utfordringer og nye oppgaver står i kø for å bli løst. Det betyr at vi må ha evne til å prioritere og vilje til å sette «tæring etter næring». Derfor fremstår det for meg nærmest uforståelig, ja på grensen til uansvarlig når det ene avisinnlegget etter det andre nærmest roper at nå skal det bli mere av alt, bare du stemmer på oss. Det hadde jo vært en hyggelig tanke, men slik er altså ikke virkeligheten.

Det kan se ut som om noen lever i den villfarelse at også Arendal kommune kan forsyne seg av oljefondet ved passende anledninger. Beklageligvis kan vi ikke det, hverken over eller under streken. Den muligheten er kun forbeholdt regjeringen, til blant annet demontering av velbrukte veibommer!  Det er mulig det kommer som et sjokk på mange nåværende og fremtidige kommunalpolitikere, men vi må fortsatt evne å styre vår egen kommunale økonomi på en ansvarlig måte.

Derfor kjære velger, neste gang du ser noen stå på valgkampstand og selger «valgflesk», be om å få en gjennomgang hva slags finansieringsmodell som legges til grunn for alle fromme løfter, og hvordan dette påvirker kommunens fremtidige drift og gjeldssituasjon. Ikke slå deg til ro med tåkesvar som effektivisering, digitalisering, leanprosjekter og strukturendringer. Også i kommuneøkonomien er det fortsatt slik at «Cash is King«