fbpx
skip to Main Content
Benedikte Nilsen, bystyrerepresentant Arendal Høyre. Foto: Privat

Mennesker ikke millioner

Å være den betydningsfulle jeg, er det viktigste for folk flest uansett hvilken tilhørighet man har i samfunnet.

Å være noe for andre og få aksept på temaer som mestring, identitet og selvfølelse. Alle mennesker helt fra fødselen, har et behov for å være ønsker, og om man ikke skulle være det, så bør det være et system som ivaretar dette.

Rollemodeller, identitetsbygging, kunnskap og forståelse blir ofte suksesshistorien for oss alle i oppveksten. Dette er det som ofte kan være en utløsende faktor for at man tar de riktige valgene i livet. Lærere og omgivelsene har store betydninger for et barns liv.

Hva gjør vi og hvordan samhandler vi slik at barnet kan ta de rette veivalgene. Vi må bestrebe oss på å bruke resursene rett ved å forebygge istedenfor å etterslukke.

Arendal ligger på bunn i levekår.

I den videregående skolen utsteder man varselbrev når en elev har 10 % eller mer fravær.

På Sam Eyde videregående er dette tallet doblet fortelles det om i Agderposten. Dette gjelder ungdom under 18 år og ikke minst mennesker som står innafor de største veivalgene i livet sitt.Hva gjør man i forkant for å forebygge dette? Og hvor tett oppfølging får det enkelte individ?

Det er det gått ut 200 varselbrev så langt i år, mens det tilsvarende tallet i fjor ville vært 100. Legg til at det også er mange som er faretruende nær å få et varselbrev, også disse bør følges opp og bli sett.

Hva ønsker samfunnet?
Hvor er samhandlingen?
200 fremtidige skattebetalere eller 100 skattebetalere og 100 offentlige «navere»?

Hva gjør vi?

Hvor er strakstiltakene for å bygge opp visjonen om fremtiden og gi ungdommene verktøykassen som trengs for å bli medborgere og skattebetaler i fremtiden. Alle unge er like mye verdt og alle fortjener å få den tilpassede hjelpen der de er, og når de trenger det som mest.

Personlig mener jeg at dagen de blir skrevet ut fra skolen skal det gå en automatisk mail til kommunen som setter i gang strakstiltak. Disse tiltakene kan være av ulik varighet etter barnets behov, og det Tiltaket skal finne talentet samtidig som det stimulerer, skolerer og kartlegger det enkelte individet. Dette med et mål for øyet, å forme og veilede barnet i samhandling med aktører som kan skape fremtidige suksesshistorier.

Dette skal hjelpe dem å finne en god plattform for gjennomføring. De bør deretter bli fulgt opp med mentorer frem til de kan stå på egne ben. Dette er sunn bruk av offentlige midler til forebyggende arbeid. Dette for å bygge fremtidens borgere. Disse kommende borgerne trenger den lille ekstra støtten. Gjør dette nå istedenfor å vente til de er myndige, da er det ofte for sent.

Alle mennesker har et talent og et ønske om et godt liv. Noen trenger bare å bli sett, hørt og hjulpet med å få selvtillit nok til å finne nettopp sitt talent.

Vi er så opptatt av å integrere og det er vi blitt ganske flinke til. Det er dog like viktig å integrere de som trenger en midlertidig krykke for å bygge seg selv, hvis vi ikke innoverer nå, så blir det bare flere og flere sår.

Og vi må starte i går.

Benedikte Nilsen
Bystyrerepresentant Arendal Høyre

Back To Top