fbpx
Annonse:

MDGs politikk undergraver vårt velferdssamfunn!

Resultatene av årets valg viser at MDG har hatt stor fremgang, spesielt i de store byene. I Oslo hadde de nesten like stor oppslutning som Arbeiderpartiet. På landsbasis ble de 5. største parti. Det er grunn til å rope varsko med den politikken MDG vil gjennomføre! Ikke det at partiet har fokus på klima og miljø, som mange andre partier også har, men helheten i deres politikk som ikke samsvarer med et godt velferdssamfunn og sikring av arbeidsplasser.

I Oslo har MDG sammen med AP, SV og Venstre fått fornyet tillit de neste 4 årene. Etter at valgresultatet var klart kom Byråd Lan Marie Nguyen Berg fra MDG med følgende uttalelse; «Vi elsker bomringen». I tillegg kom hun med en uttalelse om at «oljelobbyen skjelver» fordi «de innser at tiden det var greit å ødelegge fremtida vår snart er forbi». I tillegg klarte hun også å lire av seg følgende: «Utdaterte politikere som har sovet i timen i mange år». Og de skal også skjelve.

Uttalelsene til Lan Marie Berg viser at hun benytter en polariserende retorikk som kan sammenliknes med Siv Jensens (Frp) uttalelse i 2013 om «Morna Jens» da Frp fikk regjeringsmakt. Bergs uttalelse kan være uheldig for arbeidet med å utvikle en bedre klima- og miljøvennlig politikk. Og det kan svekke kampen for et rødgrønt flertall som skal gjennomføre handlekraft i både miljø-, klima- og industripolitikk!

I Oslo har Arbeiderpartiet drevet valgkamp mye basert på det grunnleggende i MDGs politikk, og det kan være en av grunnene til det sviktende valget for Arbeiderpartiet i hovedstaden. MDG har derfor høstet velgere på bekostning av et svekket Arbeiderparti.

I Oslo har bompengepartiet en svært liten oppslutning blant velgere i den mer velstående delen av Oslo dvs. vestkanten. Blant velgere på østkanten så har bompengepartiet en stor oppslutning dvs. i de områder hvor det finnes desidert flest folk med lavest inntekt. Det bør være en tankevekker for Raymond Johansen og Arbeiderpartiet!

Utviklingen i Oslo viser at MDGs politikk ikke har noen god sosial profil med deres «elsk» for bompengering. De med lavest inntekt får de største byrdene. Østkantområdene er tradisjonelt bastionene til Arbeiderpartiet, og det er merkelig at Arbeiderpartiet lar MDG få dominere politikken i Oslo så mye. Det hadde vært interessant å høre hva tidligere Haakon Lie (tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet) hadde uttalt om han hadde levd. Regner med at det hadde kommet mange kraftige gloser!

I det siste har det oppstått en debatt om Arbeiderpartiet skal vurdere MDG inn i neste rød/grønne prosjekt før Stortingsvalget 2021. Med den politikken MDG står for er det grunn til å rette en kraftig advarsel mot en slik koalisjon! Heldigvis har Senterpartiet «lukket døren», og det av god grunn. Politikken til MDG vil være ødeleggende for vårt velferdssamfunn og tap av mange tusen arbeidsplasser! Samtidig som de benytter en retorikk som svekker muligheter for en handlekraftig rød/grønn politikk som forener industri og miljø/klima!

Fremtiden må møtes med politikk som favner om flere områder! Vår olje- og gassproduksjon har gitt og kommer til å gi store verdier til det norske samfunn! Det er viktig å finne gode klima- og miljøtiltak, men det må gjøres samtidig som vi videreutvikler olje- og gassnæringen og andre næringer eks. gruvedrift. Disse vil MDG avvikle med det resultatet at vårt velferdssamfunn forvitrer og mange tusen arbeidsplasser forsvinner. La oss heller gå for en politikk som fører oss den rette veg, ikke en veg som fører oss tilbake i tid. Om Norge avvikler olje- og gass mm. vil det kun resultere i at andre land øker sine produksjoner. Å tro noe annet er naivt!