fbpx
skip to Main Content

Mat på bordet, folk på jordet

Mens globalisering var det store honnørordet da vi gikk inn i andre millenium har trenden snudd helt de siste årene. For idet verden rundt oss blir stadig enklere tilgjengelig blir vi også stadig mer opptatt av det nære. «Globalisering» er ikke lenger det store honnørordet i matverdenen. Spennende eksotisk sushi har blitt erstattet av laks fra Frøya og rogn fra Steigen. Vi har beveget oss via «kortreist» og landet på «ureist». Og hvorfor ikke?

Fokus på handel i nærmiljøet gir bedre sjanser for å starte opp lokal næring. Antallet nødvendige transportetapper innen matindustrien kan senkes. Økes etterspørselen etter lokaldyrket og –avlet mat legges press på å opprettholde andelen norsk jord som dyrkes eller er egnet for dyrking.

Mat som ikke er lagret over lengre tid inneholder gjerne flere og større mengder næringsstoffer, den er fersk og ikke minst vet vi mer om hvor den kommer fra og hvordan arbeidsforholdene til dem som har skapt matvaren er.

I helgens utgave av AT-helg kan du lese om hvordan en gruppe lokale ildsjeler har gått sammen om å skape et lokalt andelslandbruk, hvor de skal dyrke frem grønnsaker og blomster, på jorder de har leid av lokale bønder. Andelslandbruk gir helt vanlige folk uten tilgang til store jorder og dyrkbar mark muligheten til å være med å skape sitt eget måltid. Det gir også lokale bønder en liten ekstrainntekt, nye kontakter og muligheten til å leie ut sin kompetanse og sine tjenester.

For tiden finnes 56 andelslandbruk på landsbasis, og flere er under etablering her lokalt. Arendals Tidende applauderer initiativet og håper på en god og variert avling.

God helg!

Back To Top