fbpx
skip to Main Content

Maritim framtid?

POLITIKK:

Ulike regjeringer og partier har siden midt på 80-tallet hatt mange vyer hvordan Norge «redder» den norske sjømann. Ingen av partiene har tatt grep for at Norge skal ha nordmenn i utenriks fart. Lite har vært gjort for at norske sjøfolk skal kunne ha en framtid til sjøs. Enkelte løsninger har vært prøvd, men ikke fulgt opp i tråd med fagforeningenes anbefalninger.

Partiene har i tur og orden klappet seg selv på skuldrene og sagt seg fornøyde med sine utspill som kun i liten grad bringer mer ungdom til sjøs, eller holder flere veletablerte sjøfolk om bord fram til pensjonsalderen. Rederiene har også stort sett vært lunkne til å ha nordmenn om bord. For rederiene skal mannskap ikke koste noe særlig. Slik internasjonal skipsfart er blitt, er det kun på hyren rederiene kan redusere sine kostnader. Bunkers, reservedeler, sertifikatutgifter samt alt det øvrige som skal til for å holde et skip i drift før vi kommer til mannskapssegmentet koster det samme om man har NOR-flagg eller Bahamas-flagg.

Det man kan konkludere med er at verken norske politikere eller rederiene egentlig vil ha norsk besetning i utenriks fart. Dette fordi norske myndigheter ikke legger opp til at vi skal ha en norsk flåte, og de fleste rederier ønsker å bemanne sine skip på billigste måte. Der er noen hederlige unntak, men viljen til å ha norske sjøfolk om bord sitter langt inne blant rederne. Det siste kan man skjønne når man ser hvilke besparelser det er å ha om bord «høylandsmatroser» fra Nepal.

Slik jeg ser det er det ingen norsk politiker som vil gjøre noe som vil bringe den norske sjømann tilbake til hva vi kaller skikkelig utenriksfart. Hadde de sett til USA(Jones Act), Canada, Australia, New Zealand og Brasil, så ville de sett at det går an å framtvinge regelverk som bringer nordmenn om bord. Hadde flere stortingsrepresentanter opptrådt som lobbyister på den norske sjømanns vegne, kunne det framtvunget en endring.

Man kan lure på hvor Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og rederiene skal finne maritim kompetanse i framtiden. En los jeg kjente på Fedje sa for tjue år siden: «Før eg er dau, så har losene på Fedje turban». Han får gjerne rett, om ikke SP skal redde norsk skipsfart. Vi skal jo ikke glemme at det måtte en statsminister fra SP til for at norske sjøfolk skulle få sin rettmessige oppsparte hyre fra krigsårene utbetalt. Det vil si det var en finansminister fra AP som ble «tvunget» i etterkant til å skrive ut sjekkene, men det var Borthen som sørget for at pengene ble framskaffet.

Lars Vidar Moen

Skipsfører

Nedenes

Back To Top