fbpx
skip to Main Content

Mange viktige innspill må ha verdi

Nersten Velforening er i en bygd med mange store og små som bekymrer seg for at motorveien kommer til å gi store konsekvenser for bygdas samhold, friluftsområdene, natur og bygdelivet vi har her.

I forbindelse med planlegging av ny E 18 mellom Arendal-Grimstad, har vi nå vært gjennom to formelle høringsperioder, der Nye veier har uttalt følgende:
Det er ønskelig at alle som mener at deres interesser berøres av tiltaket får mulighet til å bidra med sine synspunkter i arbeidet. Interessenters lokalkunnskap kan bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget og å styrke og kvalitetssikre faglige vurderinger i prosjektet.

I vedlagte skjermbilde fra medvirkningsportalen, kan man se engasjementet og innspillene fra mennesker som bryr seg om bygda og verdiene som finnes her i korridoren som går over Helle. Grønne punkter angir innspill i forbindelse med varsel om planoppstart, oransje angir innspill fra høringsperiode for planprogram. Bildet viser at her er det svært mange engasjerte i begge høringsperiodene.

Vi håper virkelig at disse innspillene blir vektlagt når politikere og Nye Veier skal fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag. Disse innspillene og uttalelsene skal være en del av deres kunnskapsgrunnlag, og ved å motta så mange innspill fra dette området, viser dette hvor mye de ikke-prisgitte konsekvensene betyr for menneskene her i denne korridoren som går over Helle og resten av bygda vår!

Det er nettopp på grunn av de ikke-prisgitte konsekvensene slik som fantastisk natur, landbruk, gårdsliv, dyreliv, historie, bygdeliv og trygge oppvekstmiljø vi har valgt å bosette oss i området her.

Vi ønsker ikke at bygda og skolekretsen vår skal blir delt for all fremtid.

Innspillene i medvirkningsportalen viser mange viktige verdier for å bevare bygda vår og samholdet her for videre generasjoner. Så kjære politikere i Arendal kommune, og Nye Veier, nå håper vi at viktigheten av disse verdiene og innspillene blir ivaretatt!

 

 

 

 

Back To Top