fbpx
skip to Main Content

LYKKE TIL!

Etter en lang valgkamp var kommet til ende fikk vi for to uker siden endelig resultatene. Tendesene var klare; en nedgang på de borgerlige partiene, en kraftig økning på Arbeiderpartiet og det ble også et sete i Bystyret til Miljøpartiet de Grønne som ingen riktig vet hvor står. Det som derimot kom som en overraskelse for meg var at det var en valgdeltakelse på 55,2 prosent. Nesten halvparten av innbyggerne i Arendal avstod fra å stemme!

Personlig kan jeg ikke tenke med noen grunn til å ikke stemme. Vi er jo så privilegerte som får muligheten til gjøre å påvirke samfunnet vi lever i ved å stemme. Hvorfor var det da så mange som ikke grep denne muligheten?

Jeg har i ettertid snakket med flere som ikke stemte. Var det manglende informasjon fra partiene, var det en dårlig valgkamp eller var det andre faktorer som gjorde at så få stemte? Ser man tilbake på valgkampen både i Arendal og resten av Norge, ble den preget av mange nasjonale spørsmål. Vi står midt oppi en den største humanitære krisen siden andre verdenskrig og vi har mistet mange norske arbeidsplasser. Dette har dessverre tatt mye oppmerksomhet vekk fra de lokale sakene som kommune og fylkestingsvalget handler om.

Men de lokale politikerne kan ikke legge all skyld på de nasjonale sakene, for det som gikk igjen hos mange av de som avstod fra å stemme, var at de hadde mistet tilliten til de som styrte i Arendal. Dette er ikke noe som bare har skjedd i løpet av de fire siste årene, men har utviklet seg gjennom flere perioder. Bystyret har de siste periodene ikke blitt oppfattet som det gode folkevalgte organet det skal være. Det har vært vingling, skandaler, utbrytninger, omkamp etter omkamp og rett og slett åpen krangling fra Bystyrets talestol. Dette har alle partiene et ansvar for.

Dette bør alle de nyvalgte politikerne ta inn over seg. For som folkevalgt har man et ansvar ovenfor folket som har valgt deg inn. Dette ansvaret bør alle ta veldig seriøst, for det som faktisk skjer er at helt vanlige mennesker gir deg makt til å representere dem.

Når Robert Cornells Nordli overtar ordførerkontoret 22. oktober, får han både et enormt ansvar og en stor utfordring. Arendals økonomi har i løpet av de siste periodene gått nedover. Derfor håper jeg han tør å tenke langsiktig. At han tør å ta ansvar og ta de tunge, ikke alltid like populære men nødvendige avgjørelsene. Og ikke minst at han tar med både posisjonen og opposisjonen i disse avgjørelsene, slik at man sammen skaper den politikken som er best for byens økonomi og fremtid. Jeg håper alle lokalpolitikere i Arendal ser seg selv i speilet og tenker hva kan jeg gjøre for å representere folket i Arendal på en best mulig måte. Det skylder vi velgerne!

Jeg ønsker Robert Cornels Nordli og Terje Eikin lykke til i den kommende perioden. Jeg håper dere tar den lave valgdeltagelsen til etterretning og jobber aktivt for at den skal være høyere om fire år. Vi som skal sitte i opposisjon skal være meget aktive. Vi skal fremme og skape egen politikk, men vi kommer også til å passe på hva posisjonen gjør. Vi kommer imidlertid ikke til å drive med omkampspolitikk slik Arbeiderpartiet har gjort den siste fireårsperioden. Til syvende og sist må vi alle sammen ha i bakhodet at vi alle sammen har det samme målet, nemlig å gjøre Arendal best mulig. Jeg ser frem til fire år i opposisjon og håper på et godt samarbeid med alle partier for et best mulig Arendal!

Erik Johan Tellefsen Lindøe
Leder Arendal Unge Høyre
Vararepresentant til Bystyret

Back To Top