fbpx
skip to Main Content

Lovfester aktivitetstilbud for demente

Ifølge Folkehelseinstituttet er det i dag mellom 80 000 og 104 000 demente i Norge. Kommunen har i dag ansvaret for å gi demente et meiningsfullt aktivitetstilbud på dagtid. Dessverre ser vi at mange kommuner enten ikke har et slikt tilbud, eller at tilbudet er for dårlig. Også demente har krav på aktivisering og et meningsfullt liv.

Manglende aktivitetstilbud har også ført til at de pårørende har fått en uforholdsmessig stor belastning med å ta vare på sine nærmeste. Nesten halvparten av de samlede omsorgsoppgavene for demente blir i dag utført av pårørende. Innføring av et offentlig aktivitetstilbud vil derfor være til stor avlastning for pårørende som i dag sliter for å gi sine nærmeste et mer verdig liv.

Over 25 prosent av de som fyller 60 år frem mot 2021 vil bli demente i løpet av livet. Antallet personer med demens vil fordoble seg frem mot 2040. Det skal ikke lenger være nødvendig å flytte til en annen kommune for å få et godt tilbud. Fremskrittspartiet har i regjering kjempet for at alle demente skal aktiviseres og få en meningsfylt hverdag. Nå har vi fått gjennomslag for å lovfeste et aktivitetstilbud i alle kommuner, over hele landet. Dette er en viktig seier for en stor gruppe mennesker som bare i begrenset grad klarer å kjempe for sine egne interesser.

 

Back To Top