fbpx
Annonse:

Lokalvalget kan redde insektene

Insektene er de små tannhjulene som får alt i naturen til å fungere. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. 75 prosent av verdens matvekster er avhengige av dem, og vi er 100 prosent avhengig av matvekstene. Men insektene blir færre og færre.

Arkivfoto

2,5% av insektene forsvinner hvert eneste år, noe som har vært tilfelle de siste 25-30 årene. Dette er svært alvorlig. Hvordan skal man stanse dette?

I vår foreslo De Grønne en krisepakke for insektene på Stortinget. Vi krevde sterkere vern av insektenes leveområder og mer insektsvennlig jordbrukspolitikk. På begge områdene har politikken gått feil vei siden 2013. Ett eksempel er svekkelse av fylkesmannens mulighet til å stoppe naturskadelige utbygginger. Et annet eksempel er de store sentraliseringsreformene i jordbruket de siste seks årene som har gjort det mindre lønnsomt å ta vare på kulturlandskapet insektene er avhengige av. Mye av jordbruksstøtten havner hos noen få storbønder, ikke hos de mange små som driver kulturlandskapet over hele landet.

Et insektsvennlig landbruk vil koste mer, men det er det verdt. Dessverre ble forslagene nedstemt av regjeringspartiene. Mens vi venter på at regjeringen tar til vett må vi starte lokalt; det er tross alt her vi kan ha størst påvirkning. Så hva kan egentlig kommunene bidra med?

Vi i De Grønne mener Arendal kommune må ha bedre arealforvaltning og økt vern av områder som huser store mengder insekter. Det som truer insektene hyppigst er at landbruket ødelegger leveområdene til insektene. Derfor mener MDG at vi må etablere en plan for vern og restaurering av natur og kulturlandskap i kystområder for å ivareta artsmangfoldet bedre.

Noe vi i Arendal kan innføre er hager for alle skoler og barnehager. Barna kan lære å gro grønnsaker og andre planter som fungerer som mat og leveområde for store mengder insekter. Dette vil også gjøre de mer bevisst på hvor insektene lever. Dette kan sette fotavtrykk i senere i generasjoner.

Et annet tiltak Arendal kommune kan innføre er å klippe på en biologisk måte. Dette vil si at kommunene for eksempel ikke trenger å klippe veikanter to-tre ganger i løpet av sommeren, men heller lar det gro. Dette vil føre til at bier og andre insekter kan skaffe seg mat mye oftere enn hvis blomster og grønt er kuttet ned langs veiene.

Dette viser hvor mye Arendal Kommune og andre kommuner på Agder kan gjøre for å redde insekts bestanden. Dette er viktig: Ødelegger vi for insektene ødelegger vi egentlig bare for oss selv. 

Jens Aldo Carrizo-Nilsen, 1-kandidat til kommunevalget for MDG Arendal