fbpx
Annonse:
1919b683d3a97be521f5465488e06aa0.jpg

Likestilling og levekår!

VALG

POLITIKK/KRONIKK:

Nina Jentoft er Arbeiderpartiets varaordførerkandidat ved dette valget. Ved forrige valg i 2011 kom hun susende inn i Arendal bystyre, heiet frem av partiets velgere. Gjennom fire år i bystyret har hun vist et brennende engasjement og en dyp innsikt i mange av de sakene som kommunen driver med, og som Arbeiderpartiet er opptatt av. Likestilling og levekår er de to sakene som Nina brenner aller mest for. Hun bruker stadig bystyrets talerstol til å snakke om dette.Til daglig arbeider Nina som forsker ved Agderforskning, og har også der levekårsutfordringene på Agder som et av sine spesialfelt.

Hennes engasjement innenfor likestilling og levekårsproblematikk har også blitt lagt merke til nasjonalt. Nå deltar Nina nemlig i et sentralt utvalg i Arbeiderpartiet, Familieutvalget. Dette utvalget har fått i oppgave å forme partiets likestillingsog familiepolitikk frem mot neste landsmøte. Utvalget skal se på sammenhengen mellom arbeidsliv, yrkesdeltakelse, likestilling og familieliv og hvilke politiske løsninger familiene trenger, og samtidig sikre en jevnere fordeling av fravær knyttet til omsorg, høyere yrkesdeltakelse blant kvinner, og mer likestilling i samfunnet. Til nå har utvalget møtt flere organisasjoner, forskere og familier, og etter valget skal de i gang med intensivt arbeid for å skape ny og fremtidsretta politikk.

Arbeiderpartiet har tradisjonelt gått i front for å bedre vilkårene for norske familier og bedre likestillingen, enten det er snakk om foreldrepermisjon eller utbygging av barnehager. Nå krever nye hverdagsutfordringer nye politiske løsninger.

– Jeg ble veldig glad da jeg ble spurt. Arbeiderpartiet er Norges største parti, og muligheten for at det kan bli Norges nye familiepolitikk er absolutt til stede. Det er nok mange som har veldig lyst til å være med i utvalget. Utvalget skal arbeide med familienes rammevilkår fremover, og vi ønsker å lytte til behovene i dagens familier, sier Nina Jentoft.

Hun mener hun er oppnevnt som utvalgsmedlem fordi hun er varaordførerkandidat i Arendal, i tillegg til at hun gjennom forskningsarbeid i Agderforskning har god kompetanse innen levekårsutfordringene.

I Arendal bystyre de neste fire årene vil Nina sammen med resten av partiet kjempe for å få likestilling og levekår høyere opp på den politiske dagorden. Noe som etter Ninas vurdering har vært fraværende i de årene de borgerlige har styrt byen. Nina setter også pris på alle innspill til Arbeiderpartiets familiepolitikk – store som små – og dette kan sendes til familie@arbeiderpartiet.no.

Arbeidet med å styrke levekårene for de mest utsatte gruppene i befolkningen har vært i fokus hos Arbeiderpartiets bystyregruppe i inneværende periode. I maimøtet spurte Arbeiderpartiets ordførerkandidat om ordføreren ville ta initiativ overfor Stortingsrepresentantene for å synliggjøre våre økonomiske utfordringer og samkjøre eventuelle fremspill. Dette var det lite stemning for. Arbeiderpartiet antar derfor at på lik linje med en del andre saker som er knyttet til økonomi, så jobbes ikke dette med inn mot myndighetene og regjering. Vi har derfor all grunn til å anta at dette også gjelder levekårsutfordringene. Arbeiderpartiet har også vært pådriver for å inkludere likestillingsperspektivet i alle relevante kommunale planer og prosesser, senest i plan for «tidlig innsats for bedre levekår».

– Det er på høy tid vi intensiverer satsingen inn mot dårlige levekår utover identifikasjon og utredning.

I den kommende 4 års-perioden vil Arbeiderpartiet blant annet arbeide for oppfølging av vedtatte levekårsplaner og tiltak som styrker tjenestene rettet mot befolkningen, også der det krever innsats inn mot nasjonale myndigheter. Vi kan rett og slett ikke slå oss til ro med å være dårligst på likestilling – og levekår, avslutter en engasjert varaordførerkandidat.

Germund Orrego Bjørndahl Arendal Arbeiderparti